BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielecki Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Coaching dla kadry zarządzającej : kompetencje i wiedza coacha
Executive Coaching : Coach Competencies and Expertise
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 73-82, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Coaching, Kadra kierownicza, Menedżer, Kompetencje kierownicze, Badanie jakościowe
Coaching, Managerial staff, Manager, Managerial competencies, Qualitative research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój ekonomii opartej na wiedzy pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych metod i narzędzi wzmacniania procesów organizacyjnego uczenia się oraz ich weryfikację. W tym kontekście wielu badaczy wskazuje na znaczenie executive coachingu jako instrumentu wspierającego zarówno indywidualne, jak i organizacyjne procesy uczenia się. W artykule podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie: jakimi kompetencjami i jaką wiedzą powinien charakteryzować się executive coach. Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych badań jakościowych wśród menedżerów wyższego szczebla w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The development of the knowledge economy brings with it the search for new methods and tools of enhancing organizational learning processes and their verification. It is in this context that many researchers point to the importance of executive coaching as a tool supporting both individual and organizational learning processes. This article is an attempt to answer the question of what skills and what knowledge should be characteristic of an executive coach. It presents the results of qualitative research conducted among senior managers in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axmith M. (2004), Executive coaching: A catalyst for personal growth and corporate change, Ivey Business Journal, May/June.
 2. Baek-Kyoo J., (2005), Executive Coaching: A Conceptual Framework From an Integrative Review of Practice and Research, Human Resource Development Review, vol. 4, (4), s. 462-488.
 3. Blattner J. (2005), Coaching: The Successful Adventure of a Downwardly Mobile Executive, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, vol. 57 (1), s. 3-13.
 4. Chmielecki M. (2009), Coaching Modern Day Nomads, Journal of Intercultural Management, vol. 1, nr 2.
 5. Cocivera T., Cronshaw, S. (2004), Action frame theory as a practical framework for the executive coaching proces, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, vol. 56, s. 234-245.
 6. Ellinger A.D., Hamlin R.G., Beattie R.S. (2008), Behaviour indicators of ineffective managerial coaching, Journal of European Industrial Training, vol. 32, nr 4.
 7. Ellinger A.D., Ellinger A.E., Bachrach D.G., Yu-Lin W., Ayş Banu Elmadağ B. (2010), Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance, Management Learning, February 2011; vol. 42 (1), s. 67-85.
 8. Eurostat, Population and social conditions, 2009.
 9. Feldman D.C., Lankau M.J. (2005), Executive Coaching: A Review and Agenda for Future Research, Journal of Management, vol. 31 (6).
 10. Filipezak B. (1998), The executive coach: Helper or healer?, Training, vol. 35 (3), s. 30-36.
 11. Grant A.M. (2003), The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental health, Social Behavior and Personality, vol. 31 (3), s. 253-264.
 12. Gray D.E. (2006), Executive Coaching: Towards a Dynamic Alliance of Psychotherapy and Transformative Learning Processes, Management Learning, vol. 37 (4).
 13. Jasiński Z. (1999), Zarządzanie pracą, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.
 14. Killburg R.R., Diedrich R.C. (2007), The wisdom of coaching: Essential papers in consulting psychology for a world of change, Washington: American Psychological Association.
 15. Kampa-Kokesch S., Anderson M.Z. (2007), Executive coaching: A comprehensive review of the literature, w Kilburg R.R., Diedrich R.C. (red.), The wisdom of coaching: Essential papers in consulting psychology for a world of change, Washington: American Psychological Association.
 16. Killburg R.R. (2007), Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching, w Kilburg R.R., Diedrich R.C. (red.), The wisdom of coaching: Essential papers in consulting psychology for a world of change, (s. 21-30). Washington, American Psychological Association.
 17. Król H., Ludwiczyński A., red. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, PWN.
 18. Levinson H. (2009), Consulting psychology: Selected articles, Washington, American Psychological Association.
 19. Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.
 20. Orenstein R.L. (2006), Measuring executive coaching efficacy? The answer was right here all the time, Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
 21. Palmer S., Whybrow A. (2007), Handbook of coaching psychology: A guide for practitioners. London, New York, Routledge.
 22. Passmore J. (2007), Coaching and mentoring: The role of experience and sector knowledge, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring (special issue), s. 10-16.
 23. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, ANTYKWA s.c.
 24. Sułkowski Ł. (2009), The problems of epistemology of corporate culture, Journal of Intercultural Management, vol. 1, nr 1.
 25. Turner C. (2006), Ungagged: Executives on executive coaching, Ivey Business Journal.
 26. Underhill B.O. (2007), Executive coaching for results: The definite guide to developing organizational leaders, San Francisco, Berrett-Koehler.
 27. www.coachfederation.org, dostęp 10.05.2013.
 28. www.coachingpartners.pl/cp/standardy_ICC.html, dostęp 10.05.2013.
 29. www.jbacoaching.com/downloads/ICFSym.pdf, dostęp 10.05.2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu