BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziechciarz Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Wzrost znaczenia firm informatycznych dla gospodarki Podkarpacia
Increase in the Significance of IT Companies for the Economy of Podkarpacie Province
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 103-112, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo informatyczne, Rynek informatyczny, Społeczeństwo informacyjne, Rynek usług informatycznych, Edukacja informatyczna, Rozwój technologii informacyjnej
IT enterprises, Information technology (IT) market, Information society, IT services market, IT education, Information technology development
Note
streszcz., summ.
Company
Asseco Poland SA
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
W artykule autor przeprowadza analizę ekonomiczną największych firm informatycznych Podkarpacia (w tym spółki GPW "Asseco Poland S.A. Grupa Kapitałowa"). Stały się one - po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku - potentatami gospodarki tego regionu kraju, wykorzystując okres koniunktury lat 2005-2007 do opanowania rynku usług informatycznych dla sektora bankowego w Polsce i Europie Wschodniej. Autor analizuje także wzrastającą rolę tych przedsiębiorstw z punktu widzenia edukacji informatycznej zarówno przedsiębiorców, jak i klientów - w czasie narastającego światowego kryzysu ekonomicznego. Reasumując - można stwierdzić, że sukces rozwoju firm informatycznych na Podkarpaciu związany jest z pozyskaniem młodej, bardzo dobrze wykształconej i - co najważniejsze - miejscowej kadry informatyków. Natomiast ważną rolę w rozwoju branży IT, a tym samym społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu - odgrywają: bliskość dużego, międzynarodowego lotniska w Jasionce, przebiegająca w pobliżu autostrada A-4 oraz fakt bliskości rynków zbytu na Ukrainie. Ważnym czynnikiem jest także pozytywne nastawienie władz lokalnych promujących specjalizację regionu w przemyśle lotniczym oraz w takich innowacyjnych usługach, jakimi są usługi informatyczne. (abstrakt oryginalny)

Author of this study is carrying out economical analysis of the largest computer companies in the Podkarpacie province in Poland (including "Asseco Poland S.A. Grupa Kapitałowa" - ranked on Warsaw Stock Exchange). After the accession of Poland to the European Union in 2004 - they became giants of the economy in this region of country. They used the period of the economic prosperity of years 2005-2007 to take control of the marketplace of IT services for the bank sector in Poland and East Europe. Author is analysing also an increasing role of these enterprises from a point of view of IT education of both entrepreneurs and customers - during the escalating world economic crisis. To sum up - it is possible to state, that success of the development of IT companies in the Podkarpacie province is connected with recruiting young, very well educated and local staff of computer specialists. Important role in the development of IT industry and information society are playing: a closeness of the big, international airfield in Jasionka, closeness of markets in the Ukraine and positive setting of the local authority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmaj A., Kaszuba K., Firmy Rzeszowa na przełomie XX i XXI wieku [w:] Rzeszów dawny i współczesny, red. K. Kaszuba, A. Szromnik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
  2. Jadczak A., Maciejewski A., Rok pełen niepewności. TOP 200. Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych 2009 - podsumowanie, Computerworld Polska, Warszawa 2010.
  3. Ranking największych firm Podkarpacia ,,Złota Setka", "Gazeta Codzienna Nowiny" z dnia 27 czerwca 2012 r.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
  5. www.computerworld.pl/news (dostęp 10.08.2012).
  6. www.itstandard.pl/kategoria/69-T0P200 (dostęp 9.08.2012).
  7. www.polska.pl - wywiad z Horstem Seehoferem, premierem Bawarii (dostęp 3.08.2012).
  8. www.top200.computerworld.pl (dostęp 27.08.2012).
  9. www.wsz.rzeszow.pl (dostęp 27.08.2012).
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu