BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego : zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin - wyniki badań
Local Offices Process Maturity as one of the Paradigms of Public Management : Process Management Implementation in Local Offices - Research Results
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 113-123, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie gminą, Gmina, Administracja lokalna
Public governance, Processing management, District management, District, Local administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Instytucje samorządu terytorialnego dokonują adaptacji metod i koncepcji zarządzania, które sprawdziły się w biznesie wraz z ich stosowną akomodacją. Jedną z takich metod, która sprzyja poprawie skuteczności działania urzędów gmin jest zastosowanie zarządzania procesowego w funkcjonowaniu urzędów. Wdrożenie ZP wymaga przejścia przez tzw. poziomy dojrzałości procesowej. Każdy poziom wymaga podjęcia wielu działań i spełnienia odpowiednich kryteriów. Badania pokazują, że ZP nie jest powszechnie stosowane w urzędach gmin w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Local offices take their chances to improve their competitive advantage by implementing management methods and concepts which proved to be successful in business sector. Along the acomodation process takes place. one of such concepts is process management, which implemented in local offices helps them to operate more sufficiently. To implement process management it is necessary to go through maturity levels, which often appears to be complex activity. Research results show that not many local offices in Poland can be called process mature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 2. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2009.
 3. Bober J., Turowski B., Zawicki M., Mazur S., Analiza instytucjonalna urzędu gminy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2009.
 4. Chomiak-Orsa I., Flieger M., Inżynieria procesów zarządzania na przykładzie wybranych gmin w Wielkopolsce [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 5. Flieger M., Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, Wrocław 2007.
 6. Hartley J., Innovation in Governance and Public Services: Past and Present, "Public Money and Management", Vol. 25, Issue 1, 2005.
 7. Jabłoński A., Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej [w:] Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, i. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 8. Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 9. Nowak J., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 10. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 11. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu