BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gontar Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Cyfrowa rewolucja w muzeach
Digital Revolution in the Museums
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 132-142, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Technologie cyfrowe, Muzea, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie mobilne, Sieć semantyczna, Rzeczywistość wirtualna
Digital technologies, Museums, Information and Communication Technology (ICT), Mobile technologies, Semantic Web Service (SWS), Virtual reality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Projekty badawcze finansowane przez UE przyczyniają się do powstawania bibliotek cyfrowych i rozwoju cyfrowych technologii. Cyfrowe zasoby sprawiają, że są one łatwiej dostępne i otwarte dla ludzi. W ten sposób można poznawać własne dziedzictwo kulturowe oraz przyczynić się do jego ochrony. Wprowadzenie zawartości dziedzictwa kulturowego do Internetu przyciąga nowych odbiorców. Muzea wykorzystując ICT starają się dotrzeć do zróżnicowanych środowisk swoich odbiorców, zapewniając im zdolność do dostosowywania i wzbogacenia swoich doświadczeń przed, podczas i po wizycie. Funkcje aplikacji mobilnych, które umożliwiają odwiedzającym spersonalizowanie swoich wizyt muzealnych, obejmują zaplanowanie niestandardowej trasy wycieczki, wskazanie drogi (orientowanie się w przestrzeni i wykorzystanie systemu nawigacji), tworzenie zakładek i dostęp do mediów społecznościowych, gdzie można skomentować swoją wizytę lub przeczytać uwagi innych. Celem artykułu jest przegląd zastosowań technologii informatycznych wykorzystywanych w muzeach na świecie i w Polsce. Zaliczamy do nich rozszerzoną rzeczywistość, audioprzewodniki, wirtualne muzea i wirtualne spacery. (abstrakt oryginalny)

European Union research projects contribute to the creation of digital libraries and development of digital technology. Digital resources cause that they are easier accessible and open to people. This way one can learn about own cultural heritage and contribute to its protection. The introduction of cultural heritage in Internet attracts new group of customers. Museums using ICT try to reach them, providing them with the ability to customize and enhance their experience before, during and after the visit. Features of mobile applications, which enable visitors to personalize their museum visits include planning of a custom visit, an indication of the road (to orient oneself in space and use the navigation system), create bookmarks, and access to social media, where one can comment own visit or read the comments of others. The purpose of this article is to review information technology applications used in museums in Poland and abroad, like augumented reality, audioguides, virtual museums and virtual tours. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gontar B., Papińska-Kacperek J., E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta, Studia Informatica nr 29, Zeszyty Naukowe nr 721, Szczecin 2012.
 2. Hyvonen E., Makela E., Salminen M., Valo A., Viljanen K., Saarela S., Junnila M., Kettula S., MuseumFinland - Finnish Museums on the Semantic Web, www.museo suomi.fi.
 3. Ordyńska O., Pawełczak M., Wirtualne muzea. W poszukiwaniu edukacyjnych zastosowań, ABC IT, Warszawa 2009.
 4. americanart.si.edu/luce/downloads.
 5. americanart.si.edu/multimedia/games.
 6. https://tsiss.wordpress.com/2011/12/31/semantic-web-w-muzeum.
 7. plados.dyndns.org/mariacki/wirtualna_wycieczka.
 8. teatrnn.pl/przewodniki.
 9. www.googleartproject.com/pl/collections.
 10. www.museosuomi.fi.
 11. www.nhm.ac.uk/nature-online/life/human-origins/early-human-family/lucy-ar.
 12. www.virtualshoemuseum.com.
 13. www.wilanow-palac.pl/przewodnik_multimedialny_muzeum_palacu_w_wilanowie.html.
 14. www.youtube.com/watch?v=j5d_p6nsuPQ.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu