BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gontar Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwagi na temat inteligentnej sieci dystrybucji energii i trzeciej rewolucji przemysłowej
The Remarks on Smart Electricity Grid and the Third Industry Revolution
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 143-155, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dystrybucja energii elektrycznej, Fraktale, Produkcja energii, Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, Przemysł elektroenergetyczny, Rewolucja przemysłowa
Electric power distribution, Fractal, Energy production, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Electricity industry, Industrial revolution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Temat artykułu związany jest z ideą trzeciej rewolucji przemysłowej Jeremy'ego Rifkina, według której wiodącą rolę w trzeciej rewolucji przemysłowej będą odgrywały te przedsiębiorstwa oraz instytucje, które staną się jednocześnie elektrowniami produkującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ocena przedsiębiorstw i instytucji w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej będzie koncentrować się na efektywności energetycznej procesów biznesowych realizowanych przez te organizacje. W tym sensie podstawową jednostką organizacyjną w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej będzie inteligentna organizacja, rozumiana jako pojedyncza elektrownia lub klaster przedsiębiorstw bądź instytucji rozumiany jako mikrosieć elektroenergetyczna. W artykule wykazano, że wyniki tych rewolucyjnych przekształceń doprowadzą do powstania fraktalnej organizacji. Integracja współpracujących ze sobą - w sensie efektywności energetycznej - inteligentnych organizacji do postaci fraktalnej nastąpi dzięki wykorzystaniu koncepcji cyfrowego laboratorium analitycznego. Zostanie ono powołane do wykonywania analiz biznesowych i eksploracji procesów biznesowych z punktu widzenia ich efektywności energetycznej. Analityka biznesowa i eksploracja procesów oraz ich realizacja poprzez centrum kompetencji będą podstawą zarządzania korporacyjnego w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej. (abstrakt oryginalny)

Subject of the paper is associated with the idea of the Third Industrial Revolution by Jeremy Rifkin. According to Rifkin, every enterprise in the Third Industrial Revolution will be a green energy efficient micro-power plant. Enterprise valuation in the Third Industrial Revolution will focus on the energy efficiency of business processes within a micro-plant, between micro-plants in a microgrid, and between micro-plant/microgrid and the external environment. In this sense, the basic organization unit of enterprise will be smart organization, understood as isolated energy company or cluster of companies in the sense of energy microgrid. The paper argues, that the results of these transformations of enterprises will lead to the creation of fractal organizations. The integration of smart organizations into fractal organization will be concentrated around digital analytical laboratory, performing the analysis which could be described as business analytics and process mining. The paper argues, that business analytics analysis and process mining, and their implementation through competency center will be the core of enterprise management in the Third Industrial Revolution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amin M., Wollenberg B.F., Toward A Smart Grid, "IEEE Power & Energy Magazine", 2005, Vol. 3, No. 5, s. 34-41.
  2. Gontar Z.H., Centrum usług wspólnych a wdrażanie systemów Smart Grid Analytics. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Zeszyt 59 (nr2/2012/II).
  3. Hardt E., ThistedMunipacility. A climate friendly region, Ace & Ace, 2008.
  4. Mandelbrot B.B., The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman and Company, New York 1977.
  5. Mason A., Homo Energeticus: Maturity, Inheritance, Identity, "Environmental Research" Letters, 2013, Vol. 8, Issue 1.
  6. Rifkin J., The Third Industrial Revolution, How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World, Palgrave Macmillan 2011.
  7. Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  8. Wiatr K., Superkomputery dla polskiej nauki, "Forum Akademickie", 09.2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu