BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prewysz-Kwinto Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Współpraca sektora mśp ze środowiskiem akademickim - wyniki badania ankietowego
Cooperation between sme sector and academic environment - the results of questionnaire survey
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 145-153, tabl., rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca, Badania ankietowe
Small business, Cooperation, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, obszarów i możliwości współpracy jednostek naukowych z praktyką gospodarczą.(fragment tekstu)

Cooperation between academic environment and business practice (including SME sector) becomes more and more significant in the modern world. This paper presents the results ofquestionnaire survey carried out among the employees of the small and medium enterprises in June 2012. The main objective of this survay was to identyfy areas and capabilities of cooperation between academic unites and SME sector(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Zimon, Trudności małych i średnich przedsiębiorstw na etapie wdrażania znormalizowanego systemu zarządzania jakością, "Zarządzanie jakością" 2011, nr 3, s. 23.
  2. M. Jabłońska, Zagraniczne centra B+R a innowacyjność polskiej gospodarki, "Studia Europejskie" 2011, nr 4, s. 124
  3. S. Cichoń, Jakość w zarządzaniu organizacją, "Zarządzanie jakością" 2012, nr 2, s. 35.
  4. J. Półturzycki, Akademicka edukacja dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, s. 144
  5. Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000, s. 344.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu