BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego
The role of micro and small enterprises in economic development of warmia and mazury region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 177-186, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy regionów, Region
Small business, Economic development of regions, Region
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stanu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2010, ze szczególnym uwzględnieniem roli podmiotów tej wielkości w rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego. Analizie poddano podstawowe dane o przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano rezultaty badań prowadzonych przez GUS, jak również wyniki sondażu diagnostycznego zrealizowanego w 2010 roku w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw UW-M w Olsztynie.(fragment tekstu)

The paper presents the state and role of the micro and small enterprises in Poland and region of Warmia and Mazury. The analysis was based mostly on statistical data derived from the Central Statistical Office - The activity of non-financial enterprises in a period 2008-2010. In this study the results of the questionnaire survey were placed also. The results of own research shows, that the one of the main barrier limiting investment activities of micro and small enterprises are difficulties in access to external funds. A will of obtaining new clients turned out to be the deciding motive for investing. The results of studies shows that micro and small enterprises play an important role in the regional and local development(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 44
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 44
  3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 42
  4. Statystyczny atlas województwa warmińsko-mazurskiego - 2005. Informacje i opracowania statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006, s. 6-7.
  5. S. Drej, J. Swajdo, Warmia i Mazury. Przewodnik, BOSZ, Olszanica 2008, s. 10.
  6. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 16.
  7. Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2008, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 20.
  8. www.zwrp.pl (15.09.2012)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu