BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Gotwald Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
E-services and E-communication- Contemporary State, Usage and Perspectives for Development- at the Example of Public Healthcare Institutions
E-usługi i e-komunikacja - stan obecny, stosowanie i perspektywy rozwoju
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 11-19, rys., wykr., bibliogr.10 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
e-usługi, Opieka zdrowotna
e-services, Health care
Note
summ.
Abstract
Rozwój e-administracji i e-gospodarki powinien być związany ze wzrostem popularności narzędzi komunikacji elektronicznej we wszystkich sferach ludzkiej aktywności. Niestety, współczesny stan e-usług i e-marketingu przyczynia się do pewnego rodzaju rozczarowań. Obserwacja instytucji służby zdrowia regionu łódzkiego dowodzi,iż pomimo posiadania przez powyższe stron internetowych i podstawowych technik pozycjonowania, wciąż pojawiają się problemy ze stosowaniem bardziej zaawansowanych form e-marketingu, nie wspominając o e-usługach, takich jak rejestracja elektroniczna czy elektroniczna autodiagnostyka. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat wdrażania e-administracji w Polsce, a jego celem jest odpowiedź na pytanie o obecną kondycję i przyszły rozwój e-usług w służbie zdrowia.(abstrakt autora)

A trend to popularize e-services, especially within e-administration gets stronger. This forces employees of various public institutions to improve their IT literacy and hire electronic solutions into everyday activity. This article is an attempt to present contemporary state of e-services and e-communication in a context of public health institutions, on the basis of research conducted in December in łódzkie voivodship, and to formulate some future suggestions and possibilities for development of those in the future. Due to the editorial limitations, some information were presented in a shortened way.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dworzański W., Dworzańska A., Niezabitowska E., Czerwonka M., Madej B., Burdan F.: Marketing w służbie zdrowia - konieczność czy chwilowa zachcianka?, "Polski Merkuriusz Lekarski", 32/2012.
 2. Geest T.M. van der: Web Site Design is Communication Design, John Benjamins Publishing, Amsterdam 2001.
 3. Golinowska S.: Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, Warszawa 2004.
 4. Hoffmann J.: Consumers' perception of the internet as a product information tool, GRIN, Santa Cruz 2006.
 5. Janoschka A.: Web Advertising, John Benjamins Publishing, Zurich 2004.
 6. Kapferer J.-N.: The New Strategic Brand Management, Kogan Page Ltd, London 2008.
 7. Lecene M.: An Introduction to Search Engines and Web Navigation, John Wiley and Sons, New Jersey 2010.
 8. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M.: Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 9. Nielsen J., Pernice K.: Eyetracking Web Usability, Nielsen Normans Group, Berkeley 2010.
 10. Selbach J.: Proven Methods for Successful Search Engine Marketing, Axandra, Staudt 2008.
 11. Art. 56, The Act from 5th December 1996 on the profession of doctor and dentist
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu