BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska), Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska)
Title
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców. Model teoretyczny
Self-efficacy and overcommitment in entrepreneurial activity. A theoretical model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 196-205, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorca, Działalność gospodarcza, Transformacja przedsiębiorstw
Self-efficacy, Entrepreneur, Business activity, Transformation of enterprises
Note
summ.
Abstract
Poczucie samoskuteczności występuje powszechnie wśród przedsiębiorców, a specyficzny kontekst działań przedsiębiorczych zdaje się sprzyjać nadmiernemu zaangażowaniu, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy i jego otoczenia. Dotąd jednak nikt nie pokusił się o przebadanie związków między poczuciem samoskuteczności i jego determinantami a przejawami nadmiernego zaangażowania przedsiębiorców. Chcąc wypełnić tę lukę autorzy opracowali teoretyczną koncepcję modelu SEEG2, który ma na celu wyjaśnienie wspomnianych związków. Jego empiryczna weryfikacja zostanie przeprowadzona w ramach dwóch badań; jedno z nich zostanie zrealizowane na próbie studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, drugie zaś na próbie przedsiębiorców z województwa pomorskiego(fragment tekstu)

The article presents a theoretical model regarding the potential influence of self-efficacy on the escalation of commitment among entrepreneurs. Authors postulate that the discrepancy between self-efficacy beliefs and actual efficacy constitutes the self efficacy - efficacy gap (SEEG). Nascent entrepreneurs with little experience are particularly at risk of suffering from the escalation of commitment as they are characterized by a limited ability to adequately interpret information regarding obtained results. Rationale regarding authors' theoretical proposition is presented with regard to different sources of self-efficacy and the method of model's future verification is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Materiały Konferencyjne 2001, International Conference Enterprise in Transition 2001, s. 142-158.
  2. A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 87.
  3. Ja i tożsamość, red. A. Tesser, R. Felson, J. Suls, GWP Gdańsk, 2004.
  4. Their Measurement and Relation to Career Development, "Journal of Vocational Behavior" 2001, nr 58, s. 98-117.
  5. S.L. Britner, F. Pajares, Sources of Science Self-efficacy Beliefs of Middle School Students, "Journal of Research in Science Teaching" 2006, nr 43, s. 485-499.
  6. A. Bandura, D. Cervone, Self-evaluative and Self-efficacy Mechanisms Governing the Motivational Effects of Goal Systems, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, nr 45, s. 1017-1028.
  7. The Role of Self-efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action, "Journal of Organizational Behavior" 1997, nr 18, s. 415-432.
  8. G. Whyte, A.M. Saks, The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations, "Human Performance" 2007, nr 20, s. 23-42.
  9. R. Cressy, Why do Most Firms Die Young? "Small Business Economics" marzec 2006, t. 26, nr 2, s. 103.
  10. Empirical Investigation for 1976-2004, "Small Business Economics" kwiecień 2011, t. 36, nr 3, s. 353-363.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu