BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gojny Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Testy psychologiczne w polskich organizacjach : analiza oferty
Psychological Tests Applied in Polish Organizations : an Analysis of Offers
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 143-152, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Osobowość pracownika, Badania empiryczne, Testy, Ocena pracowników, Testy psychologiczne
Employee's personality, Empirical researches, Tests, Employee appraisal, Psychological testing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Testy psychologiczne, jako metoda wykorzystywana w ocenianiu personelu w ostatnich dziesięcioleciach, zyskują na popularności, a firmom consultingowym przynoszą stałe zyski, rosnące każdego roku nawet do 10% (Carless, 2009; Woods, Savino, 2007). Na rynku jest coraz większy wybór narzędzi do diagnozy osobowości (Stabile, 2002). Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnego rozpoznania stanu wykorzystania testów psychologicznych w Polskich firmach w oparciu o badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)

Psychological tests-methods used in assessing personnel over recent decades-are gaining in popularity and are a source of continuous profit for consulting companies with growth of up to 10% each year (Carless, 2009; Woods and Savino, 2007). The market is providing an ever-increasing selection of tools for diagnosing personality (Stabile, 2002). This article is an initial attempt at identifying the state of psychological test application in Polish companies on the basis of empirical research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler J. (2000), Personality test finds fans at smaller firms, Chicago Business, dostęp 15.07.2013, http://www.chicagobusiness.com/article/20000213/HOLD/100013616/personality-tests-find-fans-at-smaller-firms
 2. Arnold D.W., Thiemann A.J. (1992), To Test or Not To Test: The Status of Psychological Testing under the Americans with Disabilities Act (ADA), Journal of Business and Psychology, vol. 6, no. 4.
 3. Bartram D. (2004), Assessment in organizations, Applied Psychology: An International Review, vol. 53 (2), s. 237-259.
 4. Blumberg B., Cooper D.R., Schindler P.S. (2011), Business research methods, UK McGraw-Hill Education.
 5. Bratnicki M., Zbierowski P. (2006), Profil uwagi - nowe kryterium rekrutacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 2 (47), s. 23-31.
 6. Bryman A., Bell E. (2003), Business research methods, Oxford, Oxford University Press.
 7. Carless S.A. (2009), Psychological testing for selection purposes: a guide to evidence-based practice for human resource professionals, The International Journal of Human Resource Management, vol. 20 (12), s. 2517-2532.
 8. Chapman B.P. (2007), Bandwidth and fidelity on the NEO-Five Factor Inventory: replicability and reliability of Saucier's (1998) item cluster subcomponents, Journal of Personality Assessment, vol. 88 (2), s. 220-234.
 9. De Fruyt F., De Bolle M., McCrae R.R., Terracciano A., Costa P.T. (2009), Assessing the universal structure of personality in early adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 cultures, Assessment, vol. 16 (3), s. 301-311.
 10. Fazeli S.H. (2012), The exploring nature of the assessment instrument of Five Factors of personality traits in the current studies of personality, Asian Social Science, vol. 8 (2), s. 264-275.
 11. Gojny M. (2013), Testy psychologiczne stosowane w ocenianiu pracowników. Szkic obrazu zmian, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 5 (94), s. 83-100.
 12. Hoffman E. (2008), Psychological testing at work: how to use, interpret and get the most out of the newest tests in personality, learning style, aptitudes, interests and more! US, McGraw-Hill Inc.
 13. Hogan R., Hogan J., Roberts B.W. (1996), Personality measurement and employment decisions: Questions and answers, American Psychologist, vol. 51 (5), s. 469-477.
 14. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 15. Lichtarski J.M. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 6, s. 25-40.
 16. Murray G., Rawlings D., Allen N.B., Trinder J. (2003), NEO Five-Factor inventory scores: psychometric properties in a community sample, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, vol. 36, s. 140-149.
 17. Rehlich B., Pastel J. (2006), Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 2 (47), s. 48-60.
 18. Stabile S.J. (2002), The use of personality tests as a hiring tool: is the benefit worth the cost? U. PA. Journal of Labor and Employment Law, 4(2), 279-313.
 19. Stedman J.M., Hatch J.P., Schoenfeld L.S. (2001), The current status of psychological assessment training in graduate and professional schools, Journal of Personality Assessment, vol. 77 (3), s. 398-407.
 20. Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, wyd. 1, Gdańsk, GWP.
 21. Suchar M. (2008), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa, C.H. Beck.
 22. Szczepańska K., Onyszczuk J. (2009), Audit personalny w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakością. Zarządzania organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki pod red. Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. Monografie Politechniki Łódzkiej, 1836, s. 100-109.
 23. Szkic-Czech E. (2007), Przymierza outsourcingowe w kształtowaniu przedsiębiorstw sieciowych przez podmioty o tożsamej domenie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1183, s. 525-537.
 24. Woods D.R., Savino D.M. (2007), Do you blush often? Questions on integrity and personality tests that legally embarrass employers, Employee Relations Law Journal, vol. 33 (1), s. 3-33.
 25. Young M.S., Schinka J.A. (2001), Research validity scales for the NEO-PI-R: additional evidence for reliability and validity, Journal of Personality Assessment, vol. 76 (3), s. 412-420.
 26. Zalewska E. (2009), Testy psychologiczne - standardy dostępności i legalności w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, Psychiatria i Psychoterapia, vol. 5 (1).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu