BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgórska Kazimiera (Politechnika Koszalińska)
Title
Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych
Use of Potatoes for Food and Industrial Purposes
Source
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2013, vol. 3(7), s. 5-9, rys., bibliogr. 18 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Przetwórstwo ziemniaków, Ziemniaki, Technologia produkcji żywności, Jakość produktów żywnościowych
Food commodities, Potato processing, Potatoes, Food production technology, Food quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono produkcję ziemniaka w Polsce oraz kierunki jego przetwórstwa. Omówiono wartość odżywczą ziemniaka oraz wymagania jakościowe dla ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa na chipsy, frytki, produkty suszone, konserwowane, chłodzone i mrożone. Przedstawiono również przydatność odmian do przetwórstwa oraz znaczenie ziemniaka, jako surowca do produkcji skrobi i etanolu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the production of potato in Poland and potato processing lines. Discusses the nutritional value, quality requirements of potato for processing into chips, French fries, dried, canned, chilled and frozen products. It also presents the importance of the potato as raw material for the production of starch and ethanol. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Camire M., Kabow S., Donelly D.J. 2009. Potatoes and human health. Critical Reviewes. Food Science and Nutri-tion, 49, 840.
 2. Domański L. 2001. Ocena przydatności konsumpcyjnej ziemniaka. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, Radzików, 98-102.
 3. Dzwonkowski W. 2012. Międzynarodowy rynek a eks-port ziemniaków z Polski. [W: Produkcja i rynek ziemniaka]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 7-17.
 4. Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 2000. Zawartość azotanów w bulwach ziemniaka w zależności od odmiany, miejsca uprawy i terminu zbioru. Żywność Nauka Technologia Jakość, 4, 46-51.
 5. Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 2002. Czynniki wpływające na akumulację glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 489, 283-290.
 6. Grajek G. 2007. Przeciwutleniacze w żywności. WNT Warszawa, 458-470.
 7. Grudzińska M. 2009. Czynniki wpływające na ciemnienie miąższu bulw po ugotowaniu. Ziemniak Polski, 4, 33-36.
 8. Haase N.U. 2004. Abschätzung von trocken Trockenmasse und Stärkegehalt. Kartoffelbau, 55,408-410.
 9. Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, 4, 5-27.
 10. Leszczyński W. 2012. Znaczenie ziemniaka jako produktu żywnościowego oraz w przetwórstwie przemysłowym. Ziemniak Polski, 1, 38-43.
 11. Nowacki W. 2004. Ziemniak alternatywnym surowcem do produkcji bioetanolu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500, 45-56.
 12. Pęksa A. 2008. Kształtowanie jakości przetworów ziemniaczanych w procesie produkcyjnym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 530, 81-94.
 13. Agencja Rynku Rolnego. 2012. Rynek Ziemniaka. Stan i perspektywy. Wyd. IERGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Świderski F. 2003. Żywność wygodna i funkcjonalna. WNT, Warszawa, 13-15, 133-139.
 15. Zgórska K., Czerko Z., Grudzińska M. 2006. Wpływ warunków przechowywania na niektóre cechy kulinarne i technologiczne bulw wybranych odmian ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 511, 567-578.
 16. Zgórska K. 2010. Wszechstronność wykorzystania bulw ziemniaka. Ziemniak Polski, 52-55.
 17. Zgórska K., Grudzińska M. 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Acta Agrophysica, 19, 203-214.
 18. Zgórska K. 2012. Ziemniak jako surowiec do produkcji przetworów spożywczych. Referat plenarny, VII Konferencja Naukowa "Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie" Jugowice 8-10 maja.
Cited by
Show
ISSN
2084-9494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu