BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Havran Volodymyr (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Novakivskyi Ihor (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Title
Formation of Enterprise Organizational Management Systems in Terms of Information Economy
Tworzenie organizacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce informacyjnej
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 196-204, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Gospodarka informacyjna, Systemy organizacyjne w zarządzaniu
Enterprise management, Enterprise management systems, Information economy, Organizational systems in management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problemom tworzenia organizacyjnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście gospodarki opartej na informacji. Zostały w nim zdefiniowane i zidentyfikowane zmiany dotyczące zasad organizacji systemu zarządzania. Autorzy dokonali analizy zarówno zmian ewolucyjnych w działalności gospodarczej, jak i cech charakterystycznych dla nowych form działalności. Przedstawiono również główne klasyczne kierunki poprawy systemu zarządzania organizacjami w społeczeństwie postindustrialnym. (abstrakt oryginalny)

The article regards the formation of enterprise's organizational management systems in the context of the information economy. It defines and identifies changes in the development of principles for the organization of management system. The authors analyze evolutionary changes in business activity as well as features of new business forms. The main classical directions of improving organizational management systems in postindustrial society are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrianova T.V., Informatizatsiya obshchestva i biznes / T.V. Andrianova, A.I. Rakitov. - M.: Akademia, 2004. - 349 s.
 2. Arrow K., The Production and Distribution of Knowledge. // Silverberg G., Soete L. (Eds.) The Economics of Growth and Technical Change: Technologies, Nations, Agents. Aldershot Hants, England; Brookfield, Vt., USA, 1994. pp. 9-19.
 3. Bell D., The Coming of Post-Industrial Soviety. - N.-Y. - 1976.
 4. Castells M., Himanen P., The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model. N.Y.: Oxford University Press, 2002.
 5. Efimova O.V., Upravlenie informatsionnymi resursami / O.V. Efimova, A.V. Korsakov // Avtomatika, sviaz, informatika (ASI). - 2010. - 7. - s. 39-40.
 6. Hlushkov V.M., Osnovy bezbumazhnoi informatiki - M.: Nauka. Hlavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoi literatury, 1982. -552 s.
 7. Dubov D.V., Ozhevan O.A., Hnatiuk S.L., Informatsiyne suspilstvo v Ukrayini: hlobalni vyklyky ta natsionalni mozhlyvosti: analit. dor. /- K. : NISD. - 2010. - 64 s.
 8. Kuhn Thomas S.,. The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996.
 9. Porat M., Rubin M., The Information Society: Development and Measurement. - Washington, 1978.
 10. Stigler G J., The Economics of Information, "Journal of Political Economy",. June 1961. - Vol. LXIX. 93. - pp. 213-205.
 11. Toffler A., The Third Wave, A Bantam book, 1981.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu