BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiszniowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Relacje pomiędzy bankiem a klientem przy finansowaniu nieruchomości kredytem
The Bank-Customer Relationship in Financing of Real Estates with Loans
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 38-43, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Asymetria informacji, Nieruchomości, Relacje z klientami, Kredyt bankowy
Information asymmetry, Real estate, Relationships with customers, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce asymetrii informacji w relacji bank-klient, przy czym uwagę skupiono na możliwym niedoinformowaniu kredytobiorcy przy zawieraniu i realizacji umowy kredytowej, której celem jest finansowanie nieruchomości lub w sytuacji, gdy zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka. Znowelizowana w styczniu 2011 r. Rekomendacja S w zakresie informacyjnym bierze pod szczególną ochronę konsumentów i rolników indywidualnych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i bankowości, ale nie traktuje w podobny sposób mikroprzedsiębiorców, których zasób wiedzy jest podobny. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of asymmetric information in bank-customer relationships, with attention being focused on the potential borrowers' unawareness of issues concerned with the settlement and implementation of a loan : agreement, which aims to finance real estates, or in a situation where a the loan is secured by a mortgage. informative approach of the Recommendation S that was revised in january 2011 regards consumers and individual farmers under a special protection scheme as they do not possess much expertise in finance and banking. However, it does not consider micro-entrepreneurs in this same way even though their knowledge in finance is on a similar level as the one of the consumers and farmers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Rekomendacja S (III) dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, www.knf.gov.pl, data dostępu: 14.03.2011 r.
  3. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, www.knf.gov.pl, data dostępu: 14.03.2011 r.
  4. Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz. Urz. KNF Nr 2 póz. 11 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 220 póz. 1447 z póżn. zm.
  6. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 100 póz. 1081.
  7. Wiszniowski E., Przydatność wartości rynkowej przy badaniu ryzyka kredytowego wg Rekomendacji S (II) Komisji Nadzoru Finansowego, Świat Nieruchomości Nr 74/2010, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu