BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Łyszczek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy
The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 44-48, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Prawo administracyjne, Prawo nieruchomości, Wywłaszczenie
Administrative law, Real estate law, Expropriation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka wywłaszczenia niesie za sobą bardzo wiele zagadnień szczegółowych, istotnych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mając na uwadze obszar regulacji prawnych, które zajmują się tą tematyką, zauważyć należy, iż w przypadku wywłaszczenia dochodzi do styku i wzajemnego przenikania się regulacji w sferze prawa konstytucyjnego, cywilnego, jak i administracyjnego. Dlatego celem niniejszego artykułu stało się omówienie poszczególnych elementów decyzji wywłaszczeniowej, jako przykładu decyzji administracyjnej, ze wskazaniem powiązań i wpływu powyższych regulacji na jej kształt i elementy składowe. (abstrakt oryginalny)

The problem of the expropriation brings many specific issues as well as practical and theoretical, Taking into the consideration the field of law, which analyses that particular issues, it is significant that in case of the expropriation, it comes to the relation between the constitutional, civil and administrative law. The aim of that article is to describe particular elements of the expropriation decision as the example of administrative decision. The article also reveals the influence of those regulations on components and forms of the decision of the expropriation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009 r.
  2. Bieniek G., Wywłaszczenie nieruchomości (w:) S. Rudnicki (red.), Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck, 2001 r.
  3. Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006 r.
  4. Ignatowicz J., Stetaniuk, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2003 r.
  5. Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, C.H. Beck, Warszawa 2003 r.
  6. Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu