BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań
Real Estate Market in Malopolska - Report of Survey
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 62-63, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Badania ankietowe, Ceny nieruchomości, Nieruchomości gruntowe
Real estate market, Questionnaire survey, Real estate prices, Ground real estate
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Opracowanie prezentuje syntetyczne wnioski z badania rynku nieruchomości w gminach województwa małopolskiego, zrealizowanego na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR). Pełny raport z badania dostępny jest na stronie internetowej MARR pt. "Real estate in Małopolska, Business in Małopolska 2011". Niniejszy artykuł skupia się na opisie przebiegu badania oraz charakterystyce zastosowanej metodyki badawczej. Aktualnie trwają prace przygotowawcze - głównie w warstwie metodycznej - do podobnego badania małopolskiego rynku nieruchomości w 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents brief results of analysis made in the cooperation with MARR of the real estate market in the municipalities of Małopolskie voivodeship. Research was based on a survey that was conducted during April - May 2011. For the purpose of quantitative research, three questionnaires were constructed, send in electronic and traditional form to the three types of entities, namely i) the municipalities of Małopolskie voivodeship, ii) starosties of Małopolskie voivodeship and iii) selected economic entities related to the real estate valuation and trade, operating in Małopolska. The full results of the research were published in the report "Real estate in Małopolska, Business in Małopolska 2011". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Real estate in Małopolska, Business in Małopolska 2011.
  2. Ch. Frankfort - Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, przekład E. Hornówska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2001.
  3. Real estate in Małopolska, Business in Małopolska 2010.
  4. http://www.marr.pl/.
  5. http://www.knightfrank.com.pl/pl.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu