BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nucińska Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Źródła informacji o gospodarce finansowej jst w kontekście zasady jawności finansów publicznych
The Data Sources Of Local Public Finance In Terms Of The Transparency Principle
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 141-151, tab.
Issue title
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Gospodarka, Finanse, Finanse publiczne
Economy, Finance, Public finance
Note
summ.
Abstract
Ze względu na realizację większości zadań publicznych na zasadach nie-komercyjnych oraz specyfikę ich finansowania (środki przejęte, a nie wypracowane przez zarządzające nimi instytucje), gospodarowanie środkami publicznymi wymaga ścisłej kontroli. Ma ona w pewnym stopniu zastąpić brak presji rynku w sektorze publicznym, wpływając na wzrost sprawności i efektywności jego funkcjonowania. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola w sektorze finansów publicznych powinna być jednak uzupełniana przez niezależną kontrolę społeczną, sprawowaną zarówno przez pojedynczych obywateli, jak i przez wyspecjalizowane instytucje społeczeństwa obywatelskiego (organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze oraz media)2. Warunek konieczny dla jej prowadzenia stanowi jawność finansów publicznych. (fragment tekstu)

The transparency principle is a necessary condition for the control of public fi-nance management, including independent control by society/citizens, to improve the performance and efficiency of public sector. This paper presents the subject-object approach to main data sources of public fi-nance, especially at the local level. The author considers the role of electronic form of information, emphasing its higher usability due to the computerized processing and sharing. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 42-43, 66.
 2. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 150.
 3. Sprawozdawczość budżetowa 2011, red. B. Bakalarska, Beck InfoBiznes, Warszawa 2011,
 4. Nowy informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/system_b estia/nowy_informtyczny_system_zarzadzania_budzetami_jst .pdf (5.06.2012).
 5. Dokumentacja Administratora SJO BeSTi@, http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/ instalki/Bestia/SJODokumentacjaAdministratora.pdf (5.06.2012).
 6. Statystyczne Vademecum Samorządowca, http://www.stat.gov.pl/gus/11191_PLK_HTML. htm (5.06.2012).
 7. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (5.06.2012).
 8. Strona internetowa organizacji, http://centrumcyfrowe.pl (5.06.2012).
 9. Strona główna projektu, http://otwartedane.pl (5.06.2012).
 10. Otwarte dane, zakładka "Raw Salad", http://otwartedane.pl/ (5.06.2012).
 11. Prawidłowe przetargi publiczne IT (zakładka "misja i cele projektu"), http://pppit.org.pl/?s=1 (5.06.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu