BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Narzędzia wspierania równowagi praca-życie - wybrane przykłady z praktyki gospodarczej
Instruments Supporting Work-Life Balance : Business Practice Examples
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 153-163, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Równowaga, Czas pracy, Czas wolny, Metoda wywiadu, Elastyczność zatrudnienia
Balance, Working time, Leisure time, Interview method, Flexible employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na kwestii zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracownika. Równowagę taką wspierać mogą rozmaite instrumenty, między innymi: zapewnianie elastycznych warunków pracy, zapewnianie szeroko pojętej pomocy i wsparcia z obszarów pozazawodowych, typu: kultura, rekreacja, zdrowie, pomoc w opiece nad dziećmi itp. Ilustracją prowadzonych rozważań jest przykład dwóch firm z regionu łódzkiego, stosujących różne instrumenty z zakresu W-LB. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on the issue of maintaining balance between employee work and personal life. Various instruments can support this balance. They include guaranteeing flexible working conditions and providing wide-ranging assistance and support in non-business areas, such as culture, recreation, health, childcare, etc. Two companies from Łódź provide an illustration of various instruments in the area of WL-B. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, w Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  2. Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią? w Borkowska S. (red.), Programy praca-życia: z teorii i praktyki, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  3. Cascio W. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
  4. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
  5. Głogosz D., Machol-Zajda L., Smoder A. (2011), Działania na rzecz równowagi między pracą a życiem pozazawodowym; z doświadczeń wybranych krajów, w Borkowska S. (red.), Programy praca-życia: z teorii i praktyki, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  6. Greenglass E. (2006), Różnice wynikające z ról płciowych: wsparcie społeczne i radzenia sobie ze stresem, w Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
  7. Mikołajczyk-Lerman G. (2006), Mężowie i żony: realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Kopertyńska M. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Placet.
  9. Kotowska I., Sztanderska U. (2007), Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (red), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
  10. Sadowska-Snarska C. (2009), Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach polskich, w Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początkach XXI wieku, Warszawa-Białystok, Wydawnictwo IPiSS.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu