BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasiuk Anna (Politechnika Poznańska), Mrugalska Beata (Politechnika Poznańska)
Title
Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku
Application of chosen methods for occupational risk assessment in construction sector: a case study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 266-277, tabl., rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Ryzyko, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Budownictwo
Risk, Health and safety at work, Construction sector
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie ryzykiem rozumiane jako podejmowanie działań, mających na celu rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem przeprowadzono na przykładzie operatora spycharki w średnim przedsiębiorstwie. Jest to stanowisko, na którym identyfikuje się bardzo wiele różnych źródeł zagrożeń, powodujących często ciężkie urazy ciała u pracownika, a nawet śmierć. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom zaproponowano wiele działań prewencyjnych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność budowania świadomości pracowników przez wdrażanie metody 5s, co pozwala na zauważenie negatywnych aspektów w środowisku pracy oraz zmusza ich do codziennej kontroli używanych maszyn i urządzeń(fragment tekstu)

The paper deals with the problem of occupational risk assessment in construction sector in Poland. It discusses the main issues and approaches to risk management. It focuses on quantitative and qualitative methods for occupational risk assessment and criteria of their choice. In the practical part it shows the application of PN-N 18002 guidance and Job Safety Analysis for a bulldozer operator workstand located in a medium-sized enterprise. On the basis of the achieved results, the actions which should be taken into account to reduce the risk at work, are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Mrugalska, A. Kawecka-Endler, Practical Application of Products Design Method Robust to Disturbances, "Journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries" 2012, t. 22, nr 2, s. 121
 2. B. Mrugalska, A. Kawecka-Endler, Machinery Design for Construction Safety in Practice, w: Universal Access in HCI, Part III, HCII 2011, LNCS 6767, red. C. Stephanidis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, s. 388
 3. M. Przybylska, Ryzyko schorzeń zawodowych a działania prewencyjne w branży budowlanej, w: W. Horst, Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 119-136.
 4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa, 2011, s. 92.
 5. W. Horst, Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 19-22.
 6. E. Tytyk, Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 261.
 7. M. Leszczyk-Kabacińska, Standardy 5s jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy, Promotor BHP 12/2011, s. 40-42.
 8. A. Górny, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 34-38.
 9. I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Jaką wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?, Atest 4/2002
 10. http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/96000000.php
 11. D. Smoliński, Ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu