BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Droga innowacji - od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego
The path to innovation from microfinance to capital investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 281-292, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Innowacje, Finansowanie przedsiębiorstwa
Innovations, Financing enterprises
Note
summ.
Abstract
Praktyczne zastosowanie instrumentów wsparcia innowacyjności (pozafinansowego i finansowego) na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości może być potwierdzeniem tezy, że droga do innowacyjności może być krótsza przy zewnętrznym wsparciu, a w praktyce innowacyjnej nie zawsze wymagane są wysokie nakłady finansowe na badania naukowe. Artykuł prezentuje dotychczasowe doświadczenia i efekty projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. (fragment z tekstu)

Innovative success is a passion, knowledge, experience and determination for better reality, which is possible thanks to financial and non-financial support. Experiences of Polish Entrepreneurs Foundation confirm this thesis, that high risk investors play more significant role in development of innovative economy. Best practices in supporting innovative entrepreneurship with usage of financial engineering can actuate economy development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu