BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hofman Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Reorganizacja systemu procesów - studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o.
The Reorganization of the System of Processes - Case Study on the Example of INSTAL Lublin Sp. z o.o.
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 205-214, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Reorganizacja procesów biznesowych, Studium przypadku, Organizacja procesów biznesowych, Strategia zarządzania
Process management, Business Process Reengineering (BPR), Case study, Organization of business processes, Management strategy
Note
streszcz., summ.
Company
INSTAL Lublin Sp. z o.o.
Abstract
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z reorganizacją systemu procesów i ma charakter studium przypadku. Ukazuje koncepcyjny zarys projektu reorganizacji oraz opisuje metodyczne uwarunkowania jego realizacji. W opracowaniu zawarta jest wiedza teoretyczna oraz doświadczenia praktyczne związane z redefiniowaniem strategii, procesów, postaw oraz struktur przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues related to the reorganization of the system processes. Shown above is a case study. Shows the conceptual outline of the reorganization project and describes the methodological considerations for its implementation. The study is theoretical knowledge and practical experience related to defend the strategy, processes, attitudes and structures of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 2. Davenport T., Process Innovation: Reengineering work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
 3. Grajewski P., Organizacja procesowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 4. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 5. Hofman M., Jak mierzyć wyniki procesów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6, 2008.
 6. Hofman M., Rola i funkcja zarządzających procesami w systemie przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości", nr 8, 2007.
 7. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Mreła K., Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1984.
 9. Muller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 10. PN - EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2001.
 11. Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1998.
 12. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 13. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 14. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu