BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsikowska Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców
Rough Set Theory in Study of Vot Ing Behavior
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 265-277, tab., bibliogr.9 poz.
Issue title
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Keyword
Wybory samorządowe, Samorząd terytorialny
Local election, Local government
Note
summ.
Abstract
W listopadzie 2010 roku odbyły się w Polsce kolejne wybory samorządowe. W całym kraju spośród zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą kandydatów wybierano członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast. W niniejszym artykule analizie poddano wyniki wyborów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin. Zasady tych wyborów określały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta wybierano w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze, miał każdy, kto posiadał prawo wybierania do tej rady gminy. Bierne prawo wyborcze, czyli tzw. prawo wybieralności, posiadał każdy polski obywatel mający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 25 lat (fragment tekstu)

The paper presents way of conducting research on voting behavior based on an example of zachodniopomorskie voivodship citizens with rough sets (artificial intelligence method). The purpose of this research was to stipulate by what voters were guided in their choice of a particular candidate for mayor or village-mayor. The main emphasis is put on the method which was used in the research - the rough set theory. This method was applied to identify rules of voting behavior in the local election held in November 2010 (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność?, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2011.
  2. Mrózek A., Płonka L., Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
  3. Pawlak Z., Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
  4. Pawlak Z., Rough sets, "International Journal of Information and Computer Science" 1982, nr 341.
  5. Pawlak Z., Zbiory przybliżone - nowa matematyczna metoda analizy danych, "Miesięcznik Politechniki Warszawskiej" 2004, nr 5: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/ Content/1949/zb_przyb.pdf.
  6. Pawlak Z., Słowiński K., Stefanowski J., Teoria zbiorów przybliżonych w analizie danych, w: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. M. Nałęcz, t. 7: Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.
  7. Piegat A., Zastosowania zbiorów przybliżonych w ekonomii, wykłady - rękopis powielony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005/2006.
  8. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2005.
  9. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu