BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
(Nie) pewność na otrzymanie dotacji Z perspektywy oceny eksperckiej
(Un) Certainty to Receive Grant Form Expert Assessment's Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 111-122, tab., bibliogr.6 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Przedsiębiorstwo chemiczne, Ocena przedsiębiorstwa
Chemical enterprise, Evaluation enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę określenia czynników sukcesu projektu w świetle kryteriów oceny eksperckiej dokonywanej w oparciu o dokumentację projektową - z punktu widzenia doświadczenia ekspertów. Rozważania zawężono do tych konkursów, których adresatami są małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorki mają świadomość, że różnorodność programów, złożoność dokumentacji konkursowej, odmienność struktury wniosków powoduje, że nie istnieje jeden optymalny schemat pozwalający skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie. Jednak można wskazać szereg wskazówek o charakterze uniwersalnym, mogącym mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o dotację. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to identify the success factors of the project in the light of expert assessment criteria made on the basis of project documentation. It was done form the point of view of the experience of experts. Considerations narrowed to Beneficent which represents SME sector. The authors are aware that the diversity of programs, the complexity of the documentation, diversity of application structure (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. LeRoy Ward J., Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Arlington 2000.
  2. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  3. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation (2005), Publikacja wspólna OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) i Eurostat (Statistical Office of the European Communities).
  4. Porada-Rochoń M., Finansowanie projektów badawczych, Szczecińska Szkoła Wyższa Balticum, Szczecin, 2012.
  5. Zarządzanie projektami, red. J. Skalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  6. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu