BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Dagmara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kultura jako czynnik rozwoju społeczno -gospodarczego
Culture as a factor for socio-economic Development of the region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 125-134, tab., bibliogr.6 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Kultura narodowa, Rozwój
National culture, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zakres informacji o finansowaniu instytucji kultury ze źródeł publicznych, jak i prywatnych, istotę i strukturę rynku kultury, a także funkcje, które spełniają dobra i usługi kultury. Pokazuje ich wpływ na rozwój psychospołeczny jednostki oraz na rozwój społeczno-gospodarczy państwa czy regionu. Bogata oferta kulturalna zwiększa atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców oraz inwestorów, ułatwiając przy okazji tworzenie długofalowych relacji z inwestorami oraz wzmacniając rozwój turystyki kulturalnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected issues concerning the financing of cultural institutions in Poland. The author discussing: -- The concept of culture as a factor of social development, -- Influence of culture on the socio-economic development of the region, -- The functions that meet the goods and services of culture. In the end, presented function of the in the financing of cultural institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
  2. Krzysztofek K., Jaka polityka kulturalna w epoce globalizacji i mediów elektronicznych?, "BISTRO" 2009, czasopismo elektroniczne, 02.12.2009
  3. Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, Podręcznik akademicki, red. A.W. Ziętek, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
  4. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  6. Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010. www.culturalpolicies.net.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu