BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie własności metod normowania wykorzystywanych w rangowaniu obiektów społeczno-gospodarczych
An investigation properties of normalization methods used in the ranking of socio-economic objects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 171-186, rys., bibliogr.20 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Ekonomia normatywna
Normative economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono badania wpływu szumu informacyjnego i brakujących danych na wyniki normowania. Badania przeprowadzono na symulowanych zbiorach danych wygenerowanych w celu badania własności metod normowania. Skupiono się na części formuły normowania odpowiedzialnej za przesunięcie zbioru obiektów. (abstrakt oryginalny)

This article presents a study on the impact of information noise and missing data on the results of normalization. The study was conducted on simulated data sets generated in order to investigate the properties of normalization methods. This article focuses on the standardization formula responsible for moving the set of objects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S., Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, "Prace naukowe AE" 1984, nr 262, Wrocław.
 2. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, "Prace naukowe AE" 1984, nr 23, Wrocław.
 3. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 6. Institute for Economics & Peace, Global Peace Index Methodology, Results and Findings, 2010, http://www.visionof humanity.org/wp- content/uploads/ PDF/2010/2010%20GPI%20Results%20Report.pdf.
 7. International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index. The challenge of hunger: focus on the crisis of children undernutrition, 2010, http://www.ifpri. org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf.
 8. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 10. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej, PWN, Warszawa 2006.
 11. Nermend K., A synthetic measure of sea environment pollution, "Polish Journal of Environmetal Studies" 2006, Vol. 15, nr 4b.
 12. Nermend K., Employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2008, Vol. 15, nr 7
 13. Nermend K., Using average-variance representation in economic analyses, "Polish Journal of Environmetal Studies" 2006, Vol. 15, nr 4C.
 14. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer, 2009.
 15. Nermend K., Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, "Przegląd Statystyczny" 2008, nr 3.
 16. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 17. Social Watch, Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, Montevideo 2010, http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Social-Watch- Report-2010.pdf.
 18. United Nations Development Programme, Human Development Report, New York, Oxford University Press, 2010, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/.
 19. World Bank, Making a difference for entrepreneurs, 2010, http://www.doingbusiness. org/reports/doing-business/doing-business-2011.
 20. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010- 2011, http://www3. weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010- 11.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu