BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluskota Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inicjatywa Jeremie jako innowacyjna forma finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
The Innovative Financing Instruments Micro, Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 201-212, rys.,tab., bibliogr.3 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Inżynieria finansowa, Instrumenty zarządzania, Finansowanie przedsiębiorstwa, Inicjatywa JEREMIE
Financial engineering, Management instruments, Financing enterprises, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektor mikro, małych średnich przedsiębiorstw w największym stopniu dotyka mała dostępność zewnętrznych środków finansowych. W wielu przypadkach jedynym dostępnym źródłem są środki własne, pożyczone od rodziny lub przyjaciół, ewentualnie pożyczki udzielane przez niebankowe fundusze pożyczkowe. W ramach obecnego okresu programowania (lata 2007-2013) Komisja Europejska umożliwiła wprowadzenie na rynek innowacyjnych instrumentów, mających za zadanie jak największe ograniczenie luki finansowej. Jedna z takich innowacji jest Inicjatywa JEREMIE, oferująca instrumenty zwrotne. Jej istotą jest zwielokrotnienie wartości wsparcia poprzez rewolwing, czyli kilkukrotne udostępnienie tych samych funduszy sektorowi przedsiębiorstw. Istotną rolę odgrywają w realizacji Inicjatywy fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki i inne podmioty wspierające sektor MSP. Celem artykułu jest przedstawienie istoty Inicjatywy JEREMIE oraz efekty jej realizacji w Polsce, jak i w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

In the current programming period the European Commission decided to use financial engineering to support the sector of micro, small and medium-sized enterprises. The JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) offers EU Member States the opportunity to use part of their European Funds to finance micro, small and medium sized enterprises, through the national or regional Managing Authorities. This initiative was developed by the European Commission, the European Investment Fund and the European Investment Bank. The JEREMIE Holding Fund can provide SME financial instruments including guarantees, co-guarantees, equity guarantees, micro loans, venture capital, Business Angel, investment in Technology Transfer Funds, through Holding Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC), No. 1260/1999.
  2. Hübner D., Reforming cohesion Policy, SPEECH/05/594, Brussels, 11 October 2005.
  3. JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Progress Report on Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Member States, 1 January 2006 to 1 July 2009, European Investment Fund, 8 July 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu