BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w regionie pomorza zachodniego w latach 2009-2011
The Importance of Industrial Chains for the Enterprises' Innovation Activity in West Pomerania Region in 2009-11
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 251-263, tab., bibliogr.7 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Przemysł, Innowacje, Region
Industry, Innovations, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany technologiczne stanowią główną determinantę obecnego rozwoju ekonomicznego. Globalny popyt na nowe produkty jest wysoki i gwałtowanie rośnie. Gospodarki oparte na nowej wiedzy generują wysokie dochody i wyższą stopę zatrudnienia, w przeciwieństwie do struktur opartych na tradycyjnych przemysłach. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę znaczenia bliskości technologicznej między przedsiębiorstwami a dostawcami i odbiorcami dla realizacji aktywności innowacyjnej w regionalnym systemie przemysłowym w Polsce. Zasadniczym celem badania była próba oceny znaczenia i wpływu powiązań przemysłowych z dostawcami i odbiorcami na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie regionalnego systemu przemysłowego. Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydowano się na analizę przypadku województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 728 przedsiębiorstw (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was an attempt to search for the conditions affect the nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional industrial systems, and consequently determine the frame conditions for the model of regional innovation networks, taking into account the specificities of West Pomerania region. The study was based on a questionnaire on a group of 729 companies from West Pomerania region. The study used probity modeling. This method is an effective research tool for large, but the static tests in which the dependent variable has a qualitative character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gąsowska M.K., Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw w  warunkach światowego kryzysu gospodarczego, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2011.
  2. Guerrieri P., Patterns of national specialisation In the global competitive environment, w: Innovation Policy in a Global Economy, red. D. Archibugi, J. Howells, J. Michie, Cambridge 1999.
  3. Klimas P., Wymiary bliskości w sieciach innowacji, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4.
  4. Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991.
  5. Osbert-Pociecha G., Zarządzanie zdolnościa do zmian w  przedsiębiorstwie, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  6. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
  7. Simnie J., Sennett J., Wood P., Hart D., Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities, "Regional Studies" 2002, Vol. 36.1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu