BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieziula Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Grabowska-Pieśla Anna (Uniwersytet Szczeciński), Wieczorkowska Patrycja D. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System informacji o funduszach Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013
Information System on Eu Funds in Poland For 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 291-300, bibliogr.12 poz.
Issue title
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Keyword
Fundusze unijne, Informacja, Rozwój gospodarczy
EU funds, Information, Economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono System Informacji o Funduszach Unijnych w Polsce, próbę jego oceny oraz propozycje usprawnień. W pierwszej części pracy zaprezentowano system informacji o funduszach Unii Europejskiej: instytucje informujące, szeroki zakres informacji oraz procedury informacyjne znajdujące się w systemie. W drugiej części pracy dokonano oceny Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, głównie przez przedsiębiorców. W trzeciej części pracy wskazano na możliwości poprawy Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Najważniejsze jest, aby Punkty Informacyjne były ulokowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez przedsiębiorców. Informacje o Funduszach Unijnych (w tym szczegółowe) w Punktach Informacyjnych powinny być przekazywane w bardzo komunikatywny i przyjazny sposób przez konsultantów. System Informacji o Funduszach Unii Europejskiej powinien być jasny, bardziej spójny i efektywny. (abstrakt oryginalny)

This article presents the Information System on the European Union Funds in Poland, a trial of its evaluation and proposals of improvement. In the first part of the paper the Information System on the European Funds is presented. Informing institutions, broad scope of information and information procedures in the System were briefly described. In the second part of the paper the Information System on the European funds is evaluated, mostly by businessmen. In the third part of the paper possibilities of the Information System improvements are proposed. The most important seems to locate Information Points close to places the most often visited by entrepreneurs. Information on the EU Funds (also detailed) should be delivered by consultants in a very clear way and in a friendly manner. The Information System on EU Funds should be clear, more consistent and effective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajko Z., Jóźwiak B., Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 2. Chaos informacyjny, "Fundusze Europejskie" 2009, nr 3.
 3. Dotrzeć do każdego, Fundusze Europejskie w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego" 2012, nr 26.
 4. Huryń A., Lekcja o Funduszach Europejskich, Fundusze Europejskie w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego" 2012, nr 26.
 5. Lejcyk M., Poździk R., Fundusze unijne: zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Wydawnictwo Verba, Lublin 2010.
 6. Najwyższa Izba Kontroli, www.nik.gov.pl.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Wydawnictwo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 9. Skrzypek J., Jak korzystać z Funduszy Strukturalnych UE. Programy Operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004.
 10. Standardy Działania Punktów Informacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 11. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i  średnich firm, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2007.
 12. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu