BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barej Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zakres władztwa podatkowego - na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim
The Scope of Powers of Taxation - The Example of Cities With Poviat Statusi in Western Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 7-17, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Miasto, Konkurencja
City, Competition
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia konkurencyjności miast. Miasta konkurują o mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, a tym samym kapitał finansowy. Często czynniki wpływające na budowanie pozycji konkurencyjnej są od miasta niezależne, jak na przykład położenie geograficzne. Istnieją również czynniki, na które decydenci miasta mają wpływ i mogą poprzez ich wykorzystanie kształtować pozycję konkurencyjną miasta. (fragment tekstu)

This study determines the importance of the powers of taxation in building the competitive advantage of the cities. The effects of powers of taxation and their impact on the budget revenues in the cities with the poviat status in the years 2006- 2011 in Po-land have been examined. The purpose of the article was to compare the cities with the poviat status in West Pomerania with respect to the effects of powers of taxation and their impact on the budget. The study covered Szczecin, Koszalin and Swinoujscie and the study period relates to the years 2006-2011. It was based on the comparative meth-od. The study shows that the greatest impact of the powers of taxation on the budget of the city is in Swinoujscie and Koszalin.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i  regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011, s.  275.
  2. Red. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe, Warszawa 2005, s. 35, za: B. Pahl, Wybrane problemy związane ze stosowaniem zwolnień w  podatku od nieruchomości, w: Finanse komunalne, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008, nr 9, s. 22.
  3. L. Etel, Uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna, Przegląd Podatków Lokalnych i  Finansów Samorządowych 2008, nr 2, s. 1 i 3, za: M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 56.
  4. L. Etel, M. Popławski, Uchwała w sprawie opłaty targowej a  pomoc publiczna, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych", 2009, nr 2, s. 25-29.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowa-nia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
  6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, w: "Samorząd Terytorialny", 2001, nr 4, s. 18.
  7. E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przed-siębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu