BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorączkowska Jadwiga (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ źródeł informacji dla działalności innowacyjnej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 2009-2011
Quellen für Innovationen in Den Industrieunternehmen in Der Woiwodschaft Westpommern in Jahren 2009-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 103-115, tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Informacja, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje
Information, Industrial enterprises, Innovations
Note
Zsfg.
Abstract
W ostatnich kilkunastu latach w rzeczywistości gospodarczej pojawiło się wiele zmian. Przede wszystkim tradycyjne czynniki produkcji utraciły na znaczeniu, a wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw zaczęły wywierać postępujące procesy globalizacji oraz rewolucja komputerowa i telekomunikacyjna1. W związku z tym innowacyjność zaczęła odgrywać niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym. W krajach rozwiniętych przyjęło się, że wdrażanie innowacji jest jednocześnie motorem i stabilizatorem ich wzrostu. To właśnie innowacyjność jest jednym z czynników gwarantujących trwałe miejsce wśród światowych liderów gospodarczych2. Polscy przedsiębiorcy powinni zatem skupiać się na wdrażaniu nowych rozwiązań. Na tym etapie rozważań rodzi się jednak pytanie o źródła aktywności innowacyjnej. Skąd przedsiębiorcy mają czerpać informacje o innowacjach?(abstrakt oryginalny)

Heutzutage spielt die Innovationsaktivität der Unternehmen eine wichtige Rolle. Es hängt damit zusammen, dass Innovationen der einzige Weg zur entwickelten Wirtschaft sind. Die Unternehmer sollten also die neuen Produkte und Prozesse in ihren Firmen implementieren. Demzufolge soll man sich die Frage stellen, welche Quellen der Innovationsaktivität auf beste Arte und Weise das Innovationsniveau der Unternehmen anregen. Das Ziel des Artikels ist die Untersuchung des Einflusses (insbesondere in Bezug auf sein Richtung und seine Stärke) von Quellen der Innovationsaktivität auf die Implementierung der neuen Lösungen in den Industrieunternehmen. An der Untersuchung haben 729 Unternehmen aus der Woiwodschaft Westpommern teilgenommen. Zu den wichtigsten Ergebnisse der Arbeit gehört die Feststellung, dass die wirkungsvollsten Quellen der Innovationsaktivität ausländische Forschungsinstitute, Konkurrenten, Kunden, Konferenzen und Forschungsverbunde sind. Es war überraschend, dass die Branchenzeitschriften die Wahrscheinlichkeit der Forschung und Entwicklung verkleinern. (Zusammenfassung )
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 14, No. 2, 1998, s. 19.
  2. M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 6.
  3. W. Jansz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 27.
  4. R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych poprzez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010, s. 16.
  5. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 82.
  6. P. Głodek, K.B. Matusiak, Transfer technologii, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik technologii, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 301.
  7. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
  8. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73-76.
  9. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż 2005, s. 86.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu