BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
Organizational Culture and Knowledge Management in Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 5-14, tab., bibliogr.15 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą
Organisational culture, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Informacja (a z nią związana wiedza) staje się, obok ziemi, pracy i kapitału, czwartym, i to bardzo istotnym czynnikiem produkcji. Posiadanie wiedzy otwiera dostęp do pozostałych zasobów i umożliwia działania tworzące bogactwo. Tempo zachodzących przemian gospodarczych oraz procesy i zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu implikują, a nawet wymuszają, potrzebę zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia zastosowania wiedzy. Dla współczesnych organizacji, które chcą przetrwać oraz mieć szansę na dalszy rozwój, wiedza powinna stanowić kluczowy zasób strategiczny. Oznacza to potrzebę opracowania oraz implementacji systemu zarządzania wiedzą w każdym obszarze działalności organizacji, jako procesu integrującego, będącego wyznacznikiem realizacji przyjętych celów strategicznych. Aby umiejętnie zarządzać wiedzą, należy mieć rozwinięty system zarządzania informacją. (fragment tekstu)

The article presents that knowledge management is a necessary element of building competitive advantage of companies. However, whether employees are inclined to this type of management depends on the existing organizational culture in companies. It has significant influence and motivates employees to obtain information and then to use the useful knowledge in the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wa􀄔tuchowicz M., W kierunku zarz􀄅dzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów wspó􀃡czesnego przedsi􀄊biorstwa, "E-mentor" 2010, nr 1.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wa􀄔tuchowicz M., Systainability w biznesie, czyli przedsi􀄊biorstwo przysz􀃡o􀄞ci. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarz􀄅dzania, Poltext, Warszawa 2010.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarz􀄅dzanie wiedz􀄅 w przedsi􀄊biorstwie, "E-mentor" 2005, nr 1.
 5. Jemielniak D., Ko􀄨mi􀄔ski A., Zarz􀄅dzanie wiedz􀄅, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. Kierunki i metody zarz􀄅dzania przedsi􀄊biorstwem, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2007.
 7. Koby􀃡ko G., Morawski M., Przedsi􀄊biorstwo zorientowane na wiedz􀄊, Difin, Warszawa 2006.
 8. Kultura dialogu. To􀄪samo􀄞􀃼 europejska a edukacja, red. B. Borkowska, M. 􀃠yda, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2004.
 9. Malara Z., Umiej􀄊tno􀄞􀃼 zarz􀄅dzania wiedz􀄅 i kapita􀃡em intelektualnym jako czynnik sukcesu wspó􀃡czesnego przedsi􀄊biorstwa, w: Spo􀃡eczne uwarunkowania sukcesu organizacji, "Prace i Materia􀃡y Wydzia􀃡u Zarz􀄅dzania Uniwersytetu Gda􀄔skiego" 2009, nr 2-3.
 10. Paliszkiewicz J.O., Rozwój organizacji poprzez zarz􀄅dzanie kapita􀃡em intelektualnym, ALPHA, Ostro􀃡􀄊ka 2005.
 11. Paliwoda-Matiola􀄔ska A., Odpowiedzialno􀄞􀃼 spo􀃡eczna w procesie zarz􀄅dzania przedsi 􀄊biorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Peltokorpi V., Intercultular Communications in Foreing Subsidiaries. The Influence of Expatriates' Language and Cultural Competencies, "Scandinavian Journal of Management" 2010.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarz􀄅dzanie wiedz􀄅 w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Schein E.H., Corporate Culture. Survival Guide, Jossey- Bass, San Francisco 2004.
 15. Zarz􀄅dzanie wiedz􀄅 w przedsi􀄊biorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Ko􀄨mi􀄔skiego, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu