BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010
Economic cycle and innovation activity of enterprises in Polish regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 303-309, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Koniunktura gospodarcza
Small business, Enterprise innovation, Business trends
Note
summ.
Abstract
Koniunktura gospodarcza stanowi ważny czynnik, który niejednokrotnie może wpływać w przedsiębiorstwach przemysłowych na decyzje o podejmowaniu bądź zaniechaniu działalności innowacyjnej zarówno w Polsce, jak i innych bardziej rozwiniętych krajach. Specyfika regionów peryferyjnych charakteryzuje się tym, że ich rozwój jest częściej wypadkową zmian mających miejsce w ich dalszym otoczeniu, a zatem na terytoriach korzystniej rozwiniętych. Stanowi to główną przesłankę do prowadzenia badań w zakresie intensywności zaangażowania podmiotów w różnorodne obszary działalności innowacyjnej(fragment tekstu)

Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity in micro and small enterprises. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innovation processes in the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Frenkel, Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, t. 11, nr 2, s. 155.
  2. M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R & D or not, that is the Question (in a Crisis...), IPTS working paper on corporate R&D and innovation, nr 12.
  3. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. III, Paryż 2005
  4. A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
  5. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73.
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, s. 373.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu