BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węcławski Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Finansowanie innowacji przez inwestorów venture capital w aspekcie procesów decyzyjnych
Financing of innovations by venture capital investors in view of decision-making process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 310-319
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Venture capital, Innowacje, Finansowanie projektów, Projekty innowacyjne
Venture capital, Innovations, Projects financing, Innovative Projects
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie, w jakim stopniu inwestorzy venture capital biorą pod uwagę innowacyjność finansowanego projektu i wspierają jego realizację przez przedsiębiorstwo.(fragment tekstu)

Financing of innovative projects run by small and middle enterprises with venture capital support involves a number of specific risks. The Principal-Agent Problem leads to averse selection and moral hazard. Business Angels, corporate venture capital funds, independent funds consider various targets determining their investment policies. It is reflected in procedures of selection and assessment of investment projects and securing investors' rights. Nevertheless projects' assessment criteria are rather similar to all the investors. Enterprise management and project innovation are crucial points. Investment agreement is an important issue providing investor's security. Setting milestones to achieve, staging of venture capital investments, structuring capital (different combinations of equity and debt capital) or protective clauses are common practice here.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 107.
 2. www.thomsonone.com (27.09.2012).
 3. 2010 EVCA Yearbook. EVCA, June 2010, s. 51, 58.
 4. "Asian Venture Capital Journal", Database; www.asianfn.com (26.09.2012).
 5. K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestorzy private equity/venture capital, Wyd. Key Text, Warszawa 2004, s. 40.
 6. S. Reissig-Tuhst, M. Brettel, P. Witt, Vertragsgestaltung durch Venture Capital-Gesellschaften, "Finanz Betrieb" 2004, nr 9, s. 636.
 7. M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 122.
 8. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 69.
 9. V.H. Peemöller, T. Geiger, H. Barchet, Bewertung von Early-Stage-Investments im Rahmen der Venture Capital-Finanzierung, "Finanz Betrieb" 2001, nr 5, s. 340.
 10. J. Eberhart, Auswahlkriterien für "start-up"-Investments, "Finanz Betrieb" 2000, nr 5, s. 338.
 11. M. Dierkes, Ch. Weber, Investitionsentscheidungen klassischer Venture Capital-Gesellschaften und Corporate Venture Capital-Gesellschaften, "Finanz Betrieb" 2002, nr 11, s. 690.
 12. F. Eisele, M. Habermann, R. Österle, Die Beteiligungsauwahl durch Venture Capital-Gesellschaften: Entscheidungskriterien bei Projekten unterschiedlicher Reife, "Finanz Betrieb" 2003, nr 6, s. 413.
 13. P. Zasępa, Venture capital - sposoby dezinwestycji. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 76.
 14. K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 111-129
 15. J. Węcławski, Indywidualni inwestorzy na rynku venture capital, w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 403-404.
 16. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, s. 58.
 17. I. Nittka, Informelles Venture Capital und Business Angels, "Finanz Betrieb" 2000, nr 4, s. 254.
 18. H.H. Peters, H.R. Steller, Erfolgsbeitrag von Business Angels bei Unternehmensgründung, "Finanz Betrieb" 2002, nr 9, s. 555.
 19. E. Färber, Networking - Corporate Venture Capital - Business Angels, BVK Jahrbuch 1999, Berlin 1999, s. 46.
 20. J. Świderska, Quasi-fundusze venture capital. Difin, Warszawa 2008, s. 170-180.
 21. H. Sumer, M. Erer, Venture Capital als Finanzierungsinstrument für türkische KMUs, w: Finanzmanagement aktuell, red. H. Pernsteiner, Linde, Wien 2008, s. 319.
 22. NVCA Yearbook 2004, NVCA, New York 2004.
 23. M. Lorenz, C.W. Seeliger, Corporate Venture Capital, "Finanz Betrieb" 2000, nr 10, s. 659.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu