BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Standardowy system informatyczny jako produkt w ujęciu marketingowym w ocenie instrumentów controllingu
Package Erp Systems as A Marketing Product in ihe Evaluation of Control Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 27-39, tab.,rys., bibliogr.6 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Produkt, Marketing, Informatyczne systemy zarządzania
Product, Marketing, Management Information Systems
Note
summ.
Abstract
Systemy informatyczne klasy ERP stanowią aktualnie najczęściej wdrażaną w podmiotach gospodarczych grupę rozwiązań informatycznych. Organizacje decydujące się na wybór systemu informatycznego muszą zdecydować, czy potrzebują rozwiązań dedykowanych - indywidualnych, czy mogą wykorzystać istniejące na rynku rozwiązania oferowane przez systemy standardowe (zwane także powielarnymi lub uniwersalnymi). Ponieważ klasyczny system uniwersalny zawiera zestaw standardowych funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach, większość firm, kierując się kryterium cenowym, wybiera rozwiązanie tego typu. (fragment tekstu)

Package ERP Systems represent a specific solution, because they contain a set of standard functions, allowing for comprehensive support of basic economic processes taking place in the enterprises. Nevertheless, their adaptation to the specifics of an enterprise requires configuration process or modification the variable parameters of software. The proper conduct of this process is primarily determined by identification of the business processes taking place in the company and their restructuring in the terms of how best to apply the software. These activities are linked together with training users in the process of implementation. Discussed above specifics of ERP packages affect the particular structure of the market and the product itself. In the article authors will recognize how the concept of package IS can be relate to this marketing knowledge and how package IS assessed by controlling instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chomiak-Orsa I., Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, w: Procesy informacyjne w zarządzaniu, red. A. Nowicki, M. Sitarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
  4. Lotko A., Czas na us􀃡ugi informatyczne, http://cio.cxo.pl/artykuly/46513.html (20.11.2011).
  5. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Wydanie Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Instytut Marketingu, Kraków 2000.
  6. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Wydanie Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Instytut Marketingu, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu