BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichobłaziński Leszek (Politechnika Częstochowska)
Title
Mediator w sporach zbiorowych jako doradca organizacyjny - perspektywa narracyjna
Mediator in Collective Disputes as an Organizational Adviser - Narrative Perspective
Source
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 3 (43), s. 61-72, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Doradztwo organizacyjne
Keyword
Mediacje, Doradztwo, Spory zbiorowe, Studium przypadku
Mediation, Consultancy, Collective disputes, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł poświęcony będzie analizie roli mediatora w sporach zbiorowych jako doradcy organizacyjnego. Mediacja, mimo że nie jest doradztwem w pełnym tego słowa znaczeniu, to jednak pod wieloma względami jest do niej podobna. Mediator bowiem wspólnie ze stronami sporu wypracowuje rozwiązanie, które pozwoli poprawić wzajemne relacje oraz w przyszłości lepiej rozwiązywać podobne problemy. W analizie zademonstrowane zostanie podejście narracyjne ujęte w kontekście antropologii organizacji. W części empirycznej wykorzystane zostają studia przypadków mediacji w sporach zbiorowych przeprowadzonych przez autora. (abstrakt oryginalny)

The article will focus on the analysis of mediator's role of organizational consultant in collective disputes. Mediation is not the consulting, even though they are similar in many aspects. Mediator works on conflict resolution together with both the parties. The solution improves relationship between the parties and helps them to resolve similar problems in the future. The narrative approach will be elaborated in this analysis. It will be presented in the perspective of the anthropology of organization. The empirical part will be based on case studies of mediations in collective disputes conducted by the author. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman, Z. (2012). Etyka ponowoczesna. Warszawa: Aletheia.
 2. Bridges, W. (2008). Zarządzanie zmianami: Jak Maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Burke, P. (2008). Historia kulturowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bush, R.A.B. i Folger, J.P. (2005). The Promise of Mediation. The Transformative Approach to Conflict. Revised Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
 5. Chrostowski, A. i Kostera, M. (2011). Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego. Problemy Zarządzania, 9 (2), 30-50.
 6. Cichobłaziński, L. (2010). Mediacje w sporach zbiorowych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 7. Cichobłaziński, L. (2013a). Badacz organizacji jako przybysz, czyli proces organizowania w ujęciu interpretatywnym. W: T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Cichobłaziński, L. (2013b). Resolving Collective Disputes in Poland: A Narrative Perspective. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Enterpreneurship. Viesbaden: Springer.
 9. Cobb, S. (2013). Speaking of Violence: The Politics and Poetics of Narrative in Conflict Resolution (Explorations in Narrative Psychology). Oxford: Oxford University Press.
 10. Covey, S.R. (2012). 3. Rozwiązanie. Jak sprostać najtrudniejszym życiowym wyzwaniom, Poznań: Rebis Dom Wydawniczy.
 11. Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Research. London: Sage.
 12. Czarniawska, B. (2006). Zmiana kadru: Zarządzanie Warszawą na przełomie wieku. Problemy Zarządzania, 11 (1), 78-90.
 13. Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.
 14. Czarniawska, B. (2013). The Tales of Institutional Entrepreuneres. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Entrepreneurship. Viesbaden: Spriger.
 15. Davenport, T.H. i Prusak, L. (2000). Working Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.
 16. Dwyer, T. (1991). Humor, Power, and Change in Organizations. Human Relations, 44 (1), 1-19.
 17. Francis, L.E. (1994). Laughter, the Best Mediation: Humor as Emotion Management in Interaction. Symbolic Interaction, 17 (2), 147-163.
 18. Ginkel van, E. (2004). The Mediator as a Face-Giver. Negotiation Journal, 20 (4), 475-487.
 19. Jemielniak, D. i Krzyworzeka, P. (2012). Grounded Anecdotal Evidence: Understanding Organizational Reality Through Archetypes in Organizational Humorous Tales. Paper delivered at the Standing Conference on Organizational Symbolism, Providence (USA). Pozyskano z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/305/In%20 Suport%20of%20Anectodal%20Evidence-conference.pdf?sequence = 1 (10.07.2013).
 20. Klug, T. (2013). Dialogue and Innovation. World Cafe as a Contemporary Format for Dealing with Questions that Matter. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Enterpreneurship, Viesbaden: Spriger.
 21. Kołodziej-Durnaś, A. (2007). Bieg życia organizacji. Kilka uwag o historii, tożsamości i upadku Stoczni Szczecińskiej SA. W: J. Leduchowski i U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii i Psychologii.
 22. Konecki, K.T. i Kacperzyk, A. (red.) (2010). Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Kostera, M. (red.). (2008). Mythical Inspirations for Organizational Realities. New York: Palgrave Macmilian.
 24. Kostera, M. (red.). (2013). Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe. Warszawa: Poltext.
 25. McIntyre, A. (2009). Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, Genealogia, Tradycja. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 26. Miś, L. (red.). (2008). Konstruktywizm/konstrukcjonizm w socjologii, pracy socjalnej i terapii. Zeszyty Pracy Socjalnej: Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, 14, 27-47.
 27. Sikorski, C. (2000). Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Kluczbork-Łódź: Antykwa.
 28. Słowińska, K. (2010). Świat społeczny hodowców gołębi pocztowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 6 (3), 1-135.
 29. Soroko, E. (2008). Zmiana w terapiach narracyjnych. W: J. Siapińska (red.). Nowe kontra stare. Rola stałości i zmienności w różnych aspektach życia codziennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 30. Stemplewska-Żakowicz, K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej wrażliwości badawczej. W: B. Janusz, K. Gdowska i B. Barbaro (red.). Narracja, teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 31. Tischner, J. (2011). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 32. Winslade, J. i Monk, G. (2000). Narrative Mediation. A New Approach to Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 33. Winslade, J. i Monk, G. (2006). Does the Model Overarch the Narrative Stream? W: M.S. Herrman (red.), The Blackwell Handbook of Mediation. Bridging Theory, Research, and Practice. Malden: Blackwell Publishing.
 34. Winslade, J. i Monk, G. (2013). When Stories Clash: Addressing Conflict with Narrative Mediation. Chagrin Falls: Taos Institute Publications.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.43.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu