BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kredyty zagrożone mśp i procedury windykacji
Irregular credits of sme and vindication procedures
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 332-342, rys., tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt, Windykacja należności
Small business, Credit, Receivables vindication
Note
summ.
Abstract
Po okresie łagodnej polityki kredytowej, w latach 2009-2010 ulegała pogorszeniu jakość kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W sytuacji pogarszającej się spłacalności kredytów, a także słabszych wyników finansowych firm, zmniejszyła się dostępność środków, ponieważ banki różnie zareagowały na nową sytuację. Zmniejszyła się skłonność do ponoszenia ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów dla nowych klientów lub zwiększania bieżącego zaangażowania dla dotychczasowych. W ocenie banków, mniej firm miało zdolność do obsługi zobowiązań bankowych, co wpłynęło na niższą akcję kredytową. Wprowadzano dodatkowe warunki zabezpieczające banki, a funkcjonujące już kredyty nie były odnawiane.(fragment tekstu)

At the beginning are presented problems of poor quality credits for micro-, small and medium-sized enterprises in recent years. It was pointed out that with the difficult economic and financial standing of SMEs worsened their capacity to regular payments of debts. Vindication activities of banks have contributed to lower share of SME credits portfolio in 2011. Then were characterized vindication and restructuring procedures of bank's charges from entrepreneurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Wąsowski, Bankowe kłopoty, "Gazeta Bankowa" 1993, nr 15, s. 39.
 2. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2011 r., red. I. Budzyński, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 37-38.
 3. http://twojbiznes.infor.pl, (22.03.2012).
 4. www.cashflow.com.pl (11.10.2012)
 5. www.krd.pl, Warszawa 5.03.2011, s. 3, 16.
 6. www2.krd.pl (3.12.2009).
 7. E. Więcław, Długi przygniatają małe firmy, "Rzeczpospolita", www.rp.pl (15.10.2010).
 8. Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 35.
 9. Kompleksowy raport o długach - mniejsze ryzyko, szersze horyzonty, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA; www.krd.pl, Warszawa 9.03.2011, s. 15.
 10. Portfel należności polskich przedsiębiorstw, projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, Warszawa lipiec 2012, s. 4.
 11. Raport o stabilności systemu finansowego, red. P. Szponar, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 50.
 12. Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl, Warszawa, grudzień 2004, s. 5.
 13. www.windykacja.com.pl (15.01.2008).
 14. J. Krajewski, Bank zleci odzyskanie, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 17, s. 14.
 15. M. Sokolnicki, Hipoteczny do egzekucji, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 14, s. 34.
 16. S. Tabor, Procedury dla Banków Spółdzielczych, Fundusz Współpracy, Warszawa 2003, s. 1.
 17. P. Ludwiczak, I. Wieczorek, Windykacja, Encyklopedia Zarządzania
 18. http://mfiles.pl,(6.08.2008).
 19. W. Otta, Działalność kredytowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997, s. 126.
 20. Ł. Wilkowicz, Opcje detaliczne, "Gazeta Bankowa" 2003 nr 24(7654).
 21. Jestem nowy - Vademecum wiedzy o bankowości, red. E. Gostomski, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., Poznań 2009, s. 117.
 22. Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 271.
 23. M. Rajczyk, Podstawy bankowości komercyjnej, t. 2, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997, s. 116-117.
 24. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw; DzU 2004, nr 91, poz. 870, art. 75 ust. 1-3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu