BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywacz Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój policentryzmu kapitalistycznego
Development of the Capitalist Polycentrism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 103-111, rys., bibliogr.4 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Ekonomia, Ekonomia klasyczna
Economics, Classical economy
Note
summ.
Abstract
Zróżnicowane tempo rozwoju społeczno-gospodarczego w świecie doprowadziło do zróżnicowań rozwojowych i standardów gospodarczych poszczególnych państw i ich społeczeństw. Bank światowy dokonał podziału świata na kraje o wysokim oraz średnim i niskim poziomie rozwoju gospodarczego. W sposób wyraźny wydzielone zostały kraje wysoko rozwinięte i bogate, które tworzą centra rozwojowe w świecie. Kraje średnio i nisko rozwinięte, a więc średnio zamożne i ubogie, zostały potraktowane zbiorczo, aczkolwiek werbalnie w opisach i dyskusjach są rozpatrywane rozdzielnie. Ich nierozdzielenie przez BS może wynikać z płynności zmian w przyporządkowywaniu poszczególnych państw do krajów o średnim lub niskim poziomie rozwoju w poszczególnych latach. Szczególnie może to dotyczył krajów mieszczących się w środku tej grupy. (fragment tekstu)

The paper presents selected issues concerning the development of the capitalist polycentrism. Attention is drawn at the spread in per capita income of countries with different levels of socio-economic development. The centres of the capitalist Triad are analysed and their closer and more distant outskirts are analysed. There are presented the capitalism gold standards, which provide a high level of development to the Triad countries. The faces of globalization are discussed. The probable future capitalism centres are indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chiny i USA podzielą świat, "Dziennik" z 29 lipca 2009.
  2. Grzywacz W., Makroekonomia, WSETiNS, Kielce 2008.
  3. Rocznik statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2009.
  4. Wigura K., Porzucenie haseł wyborczych (wywiad z E. Luttwakiem, ur. 1942, amerykańskim historykiem, ekonomistą, specjalistą studiów strategicznych), "Dziennik. Europa - Magazyn Idei" z 14-16 sierpnia 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu