BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego
Internet as a Source for Getting of Information in Farms in Malopolska District
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 28-34, rys., tab.
Keyword
Internet, Źródła informacji, Gospodarstwa rolne, Badania ankietowe
Internet, Information source, Arable farm, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W opracowaniu poruszona została problematyka dostępu do Internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów internetowych przez wybranych właścicieli gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Głównym celem było określenie dostępności do sieci w gospodarstwach rolnych, częstotliwości korzystania z niej oraz sposobów wykorzystania pozyskanych w ten sposób informacji. Ponadto zbadane zostały inne sposoby pozyskiwania informacji, z których korzystają producenci rolni. Badania przeprowadzone zostały na celowo dobranej grupie 160 rolników, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych. Analiza pozyskanych informacji pozwala stwierdzić, iż w badanej grupie wciąż niski jest odsetek rolników, których gospodarstwa są wyposażone w dostęp do sieci internetowej. Ponadto sam fakt podłączenia do sieci internetowej nie oznacza, że jest ona wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących gospodarstwa rolnego, bowiem nie wszyscy producenci rolni posiadający dostęp do Internetu potrafią z niego korzystać. Część producentów rolnych wykorzystuje Internet głównie jako źródło rozrywki. Najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji o działalności rolniczej pozostają szkolenia oraz telewizja. (abstrakt oryginalny)

The paper presented problem of the use of Internet in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the level of farm equipment in computers with Internet and farmers skills in Internet use. Calculations were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained data from 160 respondents. The results of the study indicate that 25,62% farmers from surveyed group didn't have access to Internet, and among those, who had it, 8,4% didn't use these tool (they didn't have necessary skills). Farmers use Internet mainly for searching information, but not necessary for find data useful in agriculture production. The most popular source obtain of information are still TV and newspaper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Czekaj, Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny www.odrolnika.pl, [w:] A.P. Wiatrak (red.), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo CDR, Poznań 2013, s. 57.
  2. R. Matysik-Pejas, T. Wojewodzic, Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, [w:] Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (3), Warszawa 2009, s. 80.
  3. G. Dzieża, Internet a zmiany poziomu wykorzystania mediów informacyjnych w gospodarstwach indywidualnych w latach 2002 i 2008, [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2008, s. 72.
  4. M. Szafrańska, Ubankowienie wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie Małopolski), [w:] Roczniki Naukowe Seria, Warszawa 2010, s. 327-328.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lata 2008-2012. GUS w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012. Dostęp online: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2008-2012.pdf; stan na dzień: 10.06.2013.
  6. M. Cupiał, Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych małopolski, [w:] Inżynieria Rolnicza 2/2006, 2006, s. 188.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu