BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Proces utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych
Integrated Information Systems Maintenance Process in Theory and Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 121-136, rys., bibliogr.14 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Systemy informatyczne, Procesy gospodarcze
Computer system, Economic process
Note
summ.
Abstract
Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) zawierają zestaw standardowych funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Funkcjonują one w przestrzeni rynkowej w dwóch postaciach. Przede wszystkim jako produkty oferowane na rynku, a z drugiej strony - jako rozwiązania już wdrożone w konkretnych przedsiębiorstwach (zwane instalacjami systemu). Muszą ciągle nadążać za zmianami zachodzącymi w przestrzeni prawno-gospodarczej, technologicznej oraz za specyficznymi potrzebami aktualnych i potencjalnych odbiorców. Z tego punktu widzenia zasadne oraz ciekawe wydaje się więc podjęcie analizy procesu ich utrzymania przez pryzmat dorobku teoretycznego oraz praktycznego, co jest celem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

The article reviews and analyzes integrated information systems maintenance process in theory and practice. The author shows how the approach to the maintenance of IS is changing in recent years in the foreign and domestic literature. In the end author characterizes the importance of maintaining process in practice of IT vendors and their customers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abran A., Moore J.W., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). 2005 Version. IEEE Computer Society: Los Alamos, California, 2005.
 2. April A., Abran A., Software Maintenance Management, Evolution and Continuous Improvement, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 3. Beynon-Davies P., Information systems. An Introduction to Informatics in Organisations. PALGRAVE. Houndmills-New York 2002.
 4. Boehm B.W., Industrial Software Metrics Top 10 List, IEEE Software 1987.
 5. Capers J., Estimating Software Costs, McGraw-Hill 2007.
 6. Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 7. Informatyka gospodarcza, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard for Software Maintenance, Standard 1219, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 1998.
 9. International Standards Organization. Information Technology. Software Life Cycle Processes, ISO/IEC Standard 12207. International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland, 1995.
 10. Kisielnicki J., Sroka H., Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa 2001 i 2005.
 11. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
 12. Lehman M.M., The Future of Software - Managing Evolution, inv.contr., vol. 15, no. 1, IEEE Softw., Jan-Feb 1998.
 13. Loudon K.C., Loudon J.P., Management Information Systems. Managing The Digital Firm, Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
 14. Martin J., C. McClure, Software Maintenance. The Problem and Its Solutions, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1983.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu