BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziarz Wiesław W. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza rynku usług telefonii komórkowej w Polsce
Mobile Services Market in Poland and Prospects for its Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 137-147, tab., bibliogr.4 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Telefonia komórkowa, Usługi, Analiza rynku
Mobile phone, Services, Market analysis
Note
summ.
Abstract
Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce ma już 25 lat historii. W tym czasie stał się bardzo ważnym obszarem prowadzenia działalności telekomunikacyjnej i dostawcą usług komunikacyjnych dla znaczącej części polskiego społeczeństwa. Według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) około 84% konsumentów deklarowało posiadanie telefonu komórkowego, co pozwala już mówić o jego powszechnym wykorzystaniu. Nie sposób sobie w chwili obecnej wyobraził funkcjonowania sfery społecznej i gospodarczej współczesnej cywilizacji bez dostępu do technologii telefonii komórkowej i usług w niej świadczonych. Można zatem stwierdzić, iż dla dzisiejszego społeczeństwa telefonia komórkowa stała się podstawowym medium komunikacyjnym, a usługi przez nią świadczone należy uznać za podstawowe na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego ze względu na możliwość wykorzystania ich w praktycznie każdym obszarze działalności społecznej i gospodarczej. (fragment tekstu)

Mobile services market in Poland is still relatively young area of service. The structure of economic operators is only emerging. It must therefore be assumed that in the next few years will be closest to the number of new operators who, using a variety of strategic solutions and business models that will attempt to achieve success. Given the potential for the development of mobile services market, it can be concluded that the dynamics of the market process will be significant.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/pillar/electronic_ communications.pdf (15.03.2011).
  2. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1595&format=HTML (15.03.2011).
  3. Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2010 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2011.
  4. www.uke.gov.pl (15.03.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu