BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abdimanap Abdrazakovich Zholdasbekov (South Kazakhstan State University named after M. Auezov), Moldir Bizhigitovna Kurmasheva (South Kazakhstan State University named after M. Auezov)
Title
Problems of Training Tourism Managers in Kazakhstan
Problemy szkoleń menedżerów turystyki w Kazachstanie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2012, vol. 8, s. 251-259
Keyword
Szkolenia, Turystyka
Training, Tourism
Note
streszcz., summ.
Country
Kazachstan
Kazakhstan
Abstract
Jednym z istotnych problemów turystyki w Kazachstanie jest niewystarczający poziom wykształcenie kadry zarządzającej. W artykule przedstawiono zarówno stan obecny w zakresie szkoleń z zakresu turystyki w Kazachstanie, jak i proponowane działania mające usprawnić system. Szczególny nacisk został położony na współcześnie implementowany program certyfikacji jakości szkolnictwa turystycznego Światowej Organizacji Turystyki.(abstrakt autora)

One of the major problems of the state for the next decade will be realisation of Strategy of entering in number of 50 the most competitive countries. Throughout many years the tourist branch steadily increases, even in the conditions of adverse conjuncture and the economic crisis period in the world tourism industry the positive tendency to growth was saved. Tourism stimulates development of such adjacent branches of economy as: trade, transport, communication, agriculture, industry, etc. Now in territory of Kazakhstan positive dynamics of tourism development is traced. It is developing as the interbranch complex of economy and in direction of increase in volumes of output and realisation of services, and in respect of expansion of their assortment.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. The message of the President of Republic Kazakhstan N.A. Nazarbayev "Strategy of occurrence of Kazakhstan in number of 50 most competitive countries of the world: priorities and ways of their realization" - Almaty, Kazakhstan institute of strategic researches at the President of Republic Kazakhstan, 2006, p. 152.
  2. A.N. Alexandrova, Tourism management, M. Asket Press, 2008, p. 470.
  3. The Project of Increasing Competitiveness of Kazakhstan, Austin Associates, INC, 2004, p. 54.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1898-0511
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu