BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salmanowicz Henryk (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ cech szczególnych produkcji portowej na wahania wielkości przeładunków w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu
Effect of the Specific Features of Production to Fluctuations in the Size of Port Cargo Handling tt Sea Ports in Szczecin and Świnoujście
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 163-178, tab., bibliogr.6 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Transport wodny, Produkcja, Gospodarka morska
Water carriage, Production, Maritime economy
Note
summ.
Abstract
Rozwój portów morskich i wzrost wolumenu portowych jest pochodną wielu czynników i trendów zachodzących w gospodarce światowej, światowej wymianie towarowej, systemach transportowych, polityce portowej, zmian zachodzących w otoczeniu portowym, sferze innowacyjności czy informatyzacji procesów gospodarczych. Istotny wpływ mają też zmiany w sferze koniunktury gospodarczej oraz na rynkach usług portowych i żeglugowych. (fragment tekstu)

This article analyzes the impact of specific characteristics of the production of port services to change the size of cargo per year, month or week at sea ports in Szczecin and Świnoujście. Attention was drawn to the specific nature of the production of port services and port business. Reference was made to the specific port service companies. Characterized sea ports in Szczecin and in particular their cargo turnover. An analysis and assessment of the port handling the scale of fluctuations in the years 2006 and 2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klimek H., Funkcjonowanie rynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  2. Kuźma L., Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  3. Materiały żródłowe ZMPSiŚ SA.
  4. Misztal K., Kuźma L., Grzelakowski A., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
  5. Neider J., Polskie porty morskie,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  6. Salmonowicz H., Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe, Kreos, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu