BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niematerialne czynniki w procesach tworzenia wartości w organizacji edukacyjnej
Intangible Factors in The Process of Creating Value in Educational Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 101, s. 179-189, tab.,rys., bibliogr.10 poz.
Issue title
Rynek informacji i komunikacji
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Organizacja
Enterprise value, Organisation
Note
summ.
Abstract
Jednym z podstawowych celów organizacji edukacyjnej jest takie przeprowadzenie procesu dydaktycznego (lub inaczej mówiąc, dostarczenie takiego produktu albo usługi edukacyjnej), które zapewni założony poziom wiedzy i zadowolenia klienta (studenta). Istotą procesów dydaktycznych jest przekazywanie informacji w układzie, w którym w ścisłych relacjach pozostaje: organizacja edukacyjna, nauczyciele (pracownicy) i studenci (klienci). Z tego punktu widzenia należy spojrzeć na problem tworzenia wartości w aspekcie zarządzania wiedzą w organizacji edukacyjnej na wszystkich jej poziomach. "Jeśli dane nie przeobrażą się w informacje, które staną się podstawą rozwijania zasobów wiedzy, a ta - źródłem mądrości, traci się więcej niż zyskuje". (fragment tekstu)

One of the primary goals of the organization conducting education is the educational process, or in other words to provide such product or service awareness campaign, which will set up the levels of customer satisfaction (student). The essence of the teaching process is the transfer of information in the system, which remains in close relationships: the organization of education, teachers (staff) and students (customers). From this point of view to look at the problem in terms of the value of knowledge management in educational organizations at all levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobiegała-Korona B., Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
  2. Doyle P., Value - Based Marketing, John Wiley & Sons Ltd., London 2000.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
  4. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
  5. Kirkpatrick D.L., Ocena efektywności szkolenia, Studio Emka, Warszawa 1998.
  6. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
  7. Marcinkowska, Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
  8. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, w: Przedsiębiorstwo przyszłości , wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
  9. Treacy M., Wiersema F., The Discipline of Market Leaders, Reading Mass, London 1995.
  10. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu