BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudzińska-Kuna Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Organizacyjne i techniczne aspekty elektronicznej identyfikacji
Organizational and Technical Aspects of Electronic Identification
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 21-31, rys., tab., bibliogr.15 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Technika, Elektronika
Technology, Electronics
Note
summ.
Abstract
W transakcjach elektronicznych ustalenie tożsamości stron jest niezbędne dla zachowania odpowiedniego poziomu zaufania. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ usługodawca i usługobiorca mogą być oddzieleni od siebie w czasie i w przestrzeni, co uniemożliwia ich wizualną identyfikację. Rozwój systemów zarządzania elektronicznymi tożsamościami sprzyja budowaniu zaufania pomiędzy obywatelami a administracją czy biznesem. Celem artykułu jest przegląd rozwiązań systemów e-identyfikacji w wybranych krajach UE oraz próba znalezienia, na podstawie ich analizy, zachodzących prawidłowości.(abstrakt autora)

Electronic identification is essential to provide trusted interactions between parties in the online and the physical worlds. Governments play a leading role in establishing terms and conditions for enabling high level identity assurance and as a driving force to help citizens and business adopt consistent identity management practices. The article aims to overview of solutions to e-identification in selected EU countries and to examine how they work in practice. Building on analysis authors have indicated some tendencies and the regularities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agency response to internal U.S. Government survey, December 2007
 2. http://securekey.com/our-solutions.
 3. An overview of the eGovernment and eInclusion situation in Europe
 4. http://www.epractice.eu/en/factsheets.
 5. Cartão de Cidadão, http://www.cartaodecidadao.pt.
 6. Citizen Card, http://www.buergerkarte.at/index.en.php.
 7. DigID, https://www.digid.nl/index.php?id=1&L=1.
 8. eID Interoperability for PEGS, http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6484.html.
 9. eRecognition: authentication and authorisation for legal entities,http://www.eherkenning.nl/eRecognition.
 10. ID.ee http://www.id.ee.
 11. Multos, http://www.multos.com/.
 12. National Strategies and Policies for Digital Identity Management in OECD Countries,OECD Digital Economy Papers, No. 177, OECD Publishing 2011,
 13. http://dx.doi.org/10.1787/5kgdzvn5rfs2-en.
 14. Nazimek P.: Inżynieria programowania kart inteligentnych, Politechnika Warszawska,2005, http://home.elka.pw.edu.pl/~pnazimek.
 15. NemID conditions for online banking and public digital signatures,https://www.nemid.nu/om_nemid/regler/nemid_rules.pdf.
 16. Patos D., Ciechanowicz C., Piper F.: The status of National PKIs - A Europeanoverview, Information Security Technical Report 15, 2010.
 17. Trendy: Autoryzacja prosta i bezpieczna, http://mac.gov.pl/dzialania/trendyautoryzacja-prosta-i-bezpieczna.
 18. Valkenburg P., Maeijers V. i in.: E-identity as a business,http://www.innopay.com/publications.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu