BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Title
Znaczenie komunikacji elektronicznej w parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych
The Importance of Electronic Communications in Cost Risk Parameterization of Logistics Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 34-43, rys., tab., bibliogr.3 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Elektronika, Ryzyko, Koszty
Electronics, Risk, Costs
Note
summ.
Abstract
Jednym z kluczowych procesów, który towarzyszy wszystkim innym procesom realizowanym w przedsiębiorstwie, jest przepływ informacji. Od tempa i precyzji przekazania informacji zależy jakość i ilość produkowanych wyników procesów. Należy zauważyć coraz wyraźniejsze przejście od gospodarki industrialnej,w której podstawową wartością ekonomiczną jest produkt jako dobro materialne, do gospodarki informacyjnej, w której podstawową wartością ekonomiczną staje się informacja i jak najszybszy dostęp do niej. Oznacza to niespotykany dotąd wzrost znaczenia dóbr niematerialnych w obrocie gospodarczym. Stają się one nadrzędną wartością, również w znaczeniu ekonomicznym, dla rodzącego się społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.(fragment tekstu)

The study shows the importance of proper identification of risk costs resulting from the presence of risk factors in the process of information concerning the logistics processes. Based on research carried out shows the difference in total costs and actual costs. The influence of the research on decision-making in manufacturing companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cisek R.: Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej,www.nowemedia.org.pl
  2. Kulińska E.: Ocena wpływu logistycznej struktury horyzontalnej na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2003.
  3. Kulińska E.: Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych.Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,Opole 2011
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu