BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ołpiński Krzysztof (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Komunikacja elektroniczna
Electronic Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 46-53, wykr., bibliogr.4 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Elektronika, Komunikowanie
Electronics, Communication
Note
summ.
Abstract
Termin komunikacja elektroniczna znajduje się obecnie w powszechnym użyciu, nie został jednak dotychczas w pełni określony kontekst definicyjny oraz zakres przedmiotowy tego pojęcia. Polskie ustawodawstwo w zakresie komunikacji elektronicznej rozproszone jest w wielu aktach, często niespójnych ze sobą. Jednym z dokumentów traktujących o komunikacji elektronicznej jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). W rozumieniu wspomnianej ustawy środki komunikacji elektronicznej to "rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi". Syntetyzując, jedną z prób ujęcia w ramy definicyjne pojęcia "komunikacja elektroniczna" może być zamknięcie go w podziale na trzy podstawowe grupy: - Internet, - intranet, - poczta elektroniczna e-mail.(abstrakt autora)

The term "electronic communication" is more commonly used phrase, but so far have not been precisely defined its definition. In this material attempt to present the essence of electronic communication as well as attempt to define electronic communication. The development of the information society through advances in electronic communication and e-economy that occurred in recent years in the European Union was presented as well. The final section presents barriers to the development of electronic communications and electronic commerce, which in varying degrees inhibit or slow down the development of e-business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Norris M., West S.: e-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i łączności, Warszawa 2001.
  2. Kuliński M.: Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa, 2010.
  3. Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna Wydawnictwo, Warszawa, 2008. www.uke.gov.pl.
  4. http://ec.europa.eu/digital-agenda
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu