BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011
Supply Chains And Innovative Activity In Industry In West Pomerania Region Between 2009 And 2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 53-66, tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Zmienna objaśniana, Wzrost endogeniczny, Przemysł, Innowacje, Sieci dostaw
Endogenous variable, Endogenous growth, Industry, Innovations, Supply networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcje teoretyczne, których celem jest wyjaśnianie rozwoju regionalnego, powstały w oparciu o założenia geografii ekonomicznej i ekonomiki regionalnej. Nawiązują one do klasycznych teorii wzrostu gospodarczego, które wywodzą się z nurtu ekonomii neokeynesowskiej oraz ekonomii instytucjonalnej. Uwzględnienie w tradycyjnych teoriach wzrostu gospodarczego aspektu terytorialnego umożliwiło uwzględnienie wpływu na tempo wzrostu takich elementów, jak: zasięg oddziaływania podmiotów, odległość od innych uczestników sieci dostaw, czy też relacje z innymi podmiotami. Elementy te powinny być rozpatrywane w kontekście dwóch podstawowych modeli rozwoju regionalnego, czyli modelu endogenicznego i egzogenicznego.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to present the diagnosis of supply chains in the context of innovative activity in industry in West Pomerania region. The secondary objective is to verify results received in this research with assumptions of endogenous growth theory to find the most efficient innovation policies for industrial enterprises in West Pomerania region. The survey is conducted on the basis of a questionnaire and methodology of the Community Innovation Survey in the group of 729 companies. The analysis shows that factors promoting innovative activities of industrial enterprises are located outside the region and even outside of Poland. This means that this region is too economically underdeveloped in order to build and develop its own economy only on the basis on its own resources.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ping Wang, On Endogenous Growth Theory, Departments of Economics Washington University in St. Louis, 2010, http://pingwang.wustl.edu/Econ586B/Growth-I.pdf (1.06.2012).
  2. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.  378.
  3. J. Berkson, Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science, Marcel Dekker, New York 1990.
  4. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin SA, Warszawa 2011, s. 102.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu