BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Globalna, europejska i krajowa przestrzeń komunikacji elektronicznej w XXI wieku
Global, European and National Area of Electronic Communication in the XXI Century
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 55-64, rys., tab., bibliogr.9 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Elektronika, Komunikowanie
Electronics, Communication
Note
summ.
Abstract
Autorki zgłębiły cybernetyczną perspektywę istoty komunikacji na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, a podstawy informatycznej teorii i praktyki komunikowania człowiek-maszyna w połowie lat siedemdziesiątych. W owym czasie komunikację elektroniczną stosowały na co dzień polskie przedsiębiorstwa, w których autorki praktykowały i prowadziły badania (gospodarka morska, przemysł okrętowy). Od tego czasu podstawy teoretyczne obu dziedzin nauki nie uległy istotnym zmianom, choć teoria i praktyka przyjęły charakter masowy.(abstrakt autora)

The article presents the civilizational importance of communication area in historical,geographical and interdisciplinary context. It emphasizes the economic aspects of knowledge management and the potential and the innovative needs of Polish enterprises in terms of authoresses' own research as well as that prepared by Central Statistical Office, concerning the first decade of the twenty-first century.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bubula B.: Cyfryzacja telewizji w USA, "Nasz Dziennik", 27.07.2012.
  2. Dobre państwo, red. W. Kieżun, J. Kubin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsi ębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS US w Szczecinie,Warszawa 2011.
  4. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. Knowledge Management. Research Report 2000, KPMG Consulting
  6. Piskozub A.: Czasoprzestrzeń cywilizacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2003.
  7. Raport z badania diagnostycznego pracowników stanowisk inżynieryjno- -technicznych z firm projektowo-produkcyjnych województwa pomorskiego. Diagnoza potrzeb i potencjału w zakresie teleinformatycznych narzędzi pracy. Opracowanie projektu "Droga do doskonałości zawodowej", NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, Gdańsk 2012.
  8. Sala J., Tańska H.: Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: E-gospodarka w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010.
  9. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu