BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska), Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy
Virtual Tools of Knowledge Buildings and Dyffusion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 67-78, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Wiedza, Nauka, Dyfuzja wiedzy
Knowledge, Science, Knowledge diffussion
Note
summ.
Abstract
Autorki zgłębiły cybernetyczną perspektywę istoty komunikacji na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, a podstawy informatycznej teorii i praktyki komunikowania człowiek-maszyna w połowie lat siedemdziesiątych. W owym czasie komunikację elektroniczną stosowały na co dzień polskie przedsiębiorstwa, w których autorki praktykowały i prowadziły badania (gospodarka morska, przemysł okrętowy). Od tego czasu podstawy teoretyczne obu dziedzin nauki nie uległy istotnym zmianom, choć teoria i praktyka przyjęły charakter masowy.(abstrakt autora)

The article presents the civilizational importance of communication area in historical,geographical and interdisciplinary context. It emphasizes the economic aspects of knowledge management and the potential and the innovative needs of Polish enterprises in terms of authoresses' own research as well as that prepared by Central Statistical Office, concerning the first decade of the twenty-first century.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badzińska E.: Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów,PWE, Warszawa 2011.
 2. Bednarek-Michalska B.: Otwarta nauka, w: Forum myśli strategicznej. Myśl strategiczna, punkty zwrotne, scena globalna, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,2012, nr 2 (56).
 3. Brdulak J.: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa 2005.
 4. Dworek T.: Quo vadis mobile?, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 11.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin,Warszawa 2004.
 6. Johnson B.: Open science: a future shaped by shared experience, Guardian, 05, 2011.
 7. Kotler Ph.: Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007
 9. Kubiak K.: Transfer wiedzy w koncernach high-tech, w: Foresight "Sieci gospodarcze Wielkopolski" - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną
 10. gospodarkę. Raport końcowy, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 11. Kubiak K.: Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,Rzeszów 2013 (w druku).
 12. Malec, N.: Czas content marketingu, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 3. Mazurek G.: Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 13. Nalazek M.: Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa
 14. Nieciecka M.: Wybuch wyciszyć, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 1. Stern W.L., El-Ansary A.I., Coughlan A.T.: Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 15. Szewczyk, A.: Społeczeństwo informacyjne - nowa jakość życia społecznego.Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa2007. Telakowiec K.: Rok aplikacji, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 1.
 16. Wojcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
 17. Wyrwicka M.K.: Wiedza jako zasób podlegający transformacji, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, t. I: Badania uzupełniające, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,Poznań 2011.
 18. Zacher L.W.: Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck,Warszawa 2007.
 19. www.apple.com/pl/icloud/features/.
 20. www.digital-scholarship.org.
 21. www.guardian.co.uk/education/2011/may/22/open-science-shared-research-internet.
 22. www.innovationexchange.com.
 23. http://nikeid.nike.com.
 24. http://scienceblogs.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu