BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orliński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie cash poolingu w grupach kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw
The use of cash pooling in linked small and medium-sized comapnies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 387-397, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cash pooling, Grupa kapitałowa
Small business, Cash pooling, Capital group
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie korzyści oraz zagrożeń wynikających ze stosowania nowoczesnej metody zarządzania niedoborami oraz nadwyżkami gotówki we wzajemnie powiązanych małych i średnich przedsiębiorstwach(fragment tekstu)

The presented article describes the role of cash pooling in active cash management with particular attention to small and medium-sized companies. Firstly, there is information about aims of cash management and short description of cash pooling as service. In the second part two alternative cash pooling methods are presented - zero balancing and notional. Next,advantages and disadvantages of cash pooling zero balancing and notional are itemized with focus on tax aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 207.
 2. J. Grzywacz, M. Lipski, Cash pooling jako instrument efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 89, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 52.
 3. J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006, s. 114.
 4. J. Grzywacz, Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 69.
 5. W. Szumielewicz, Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie,ocena, Difin 2009, s. 170.
 6. J. Folga, Zarządzanie majątkiem obrotowym, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 223.
 7. M. Iwanicz-Drozdowska, Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków; www.nbp.pl (14.04.2012).
 8. P. Cichulski, T. Szczepanik, W. Szczypiński, Cash pooling - aspekty prawno-podatkowe, "CFO", nr 04/2012, s. 45.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych; DzU 2000, nr 54, poz 654 ze zm., art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61.
 10. Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 02.09.2009 r., sygnatura IPPB3/423-437/09-2/ER.
 11. Ustawa z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, ze zm., art. 43 ust. 1 pkt 1.
 12. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu z 20.06.2006 r., sygnatura 1473/WV/ 443/546/47/2006/SK.
 13. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-prawnych, DzU 2000, nr 86, poz. 959, ze zm., art. 1 ust. 1 pkt 1.
 14. Interpretacja indywidualna Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie z 19.03.2007r., sygnatura 472/SPC/436-6/07/PM.
 15. M. Kwapień, Cash pooling jako narzędzie zarządzania płynnością w grupach kapitałowych, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin 2011,s. 389.
 16. JP Morgan Asset Management: Global Cash Management Survey 2007; www.treasurymanagement.com (10.04.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu