BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Dostępność do kredytu jako czynnik rozwoju sektora mśp w Polsce
The accessibility to credit as the growth factor of the small and medium-sized enterprises sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 408-416
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business, Credit, Economic development and small business
Note
summ.
Abstract
Działalność gospodarczą, jej uruchomienie, a przede wszystkim prowadzenie w warunkach turbulentnego otoczeniu, traktuje się jako podstawowy przejaw przedsiębiorczości indywidualnej we współczesnej gospodarce rynkowej. Punktem wyjścia podjęcia niniejszych rozważań jest teza, mówiąca, że na przedsiębiorczość poszczególnych jednostek, grup ludzi oraz organizacji oddziałuje wiele różnorodnych czynników. Te determinanty mogą zarówno ułatwiać powstawanie i rozwój istniejących przedsiębiorstw, jak i równie skutecznie hamować inicjatywy założycielskie nowych podmiotów gospodarczych. Duże znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości ma bariera pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. To jedno z istotnych wyzwań stawianych polskim przedsiębiorcom, którzy preferują strategię samofinansowania jako podstawę utrzymania prawnej i ekonomicznej samodzielności i niezależności swojej firmy.(fragment tekstu)

In the modern market economy, launching and running the economic activity is mainly regarded as the result of enterprising behaviour of individuals or groups of people. The entrepreneurship is an intricate occurrence, conditioned with internal and external factors. Small and medium-sized enterprises exist as results of enterprising behaviour are indisputable generators of the economic development, determinants of changes and sources of innovations. It is claimed that the small and medium-sized enterprise sector development in Poland is at risk because of the barrier in acquiring external source of finances. The main interest in this study is devoted to small and medium-sized enterprises sector in Poland and a credit as its source of finance. The author of this work has used the international studies (Global Entreprenurship Monitor report and Doing Business report) and presents the results of experts' studies evaluating the access to financing of the entrepreneurship in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Gościniak-Kasprzyk, Przedsiębiorczość po polsku, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2001, s.57.
 2. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s.36.
 3. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s.22-23.
 4. E. Grzegorzewska-Mischka, W. Wyrzykowski, Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, Wydawnictwo Bookmarket, Gdańsk 2009, s. 10.
 5. T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo Cedor, Warszawa 1994, s. 8.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 (12.01.2013).
 7. E. Stawasz, Pojęcie i źródła finansowania MSP, w: Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Bilski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 16-17.
 8. N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych,w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Wydawnictwo Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 143-144.
 9. I. Staniec, P. Malicki, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red.M. Matejun, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 310-311.
 10. http://www.nbp.pl/akty_prawne/prawo_bankowe/prawo_bankowe.pdf (13.01.2013).
 11. W. Cwynar, W. Patena, Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, WoltersKluwer Polska, Kraków 2007, s. 237.
 12. http://www.gemconsortium.org/ (13.01.2013).
 13. Zbierowski, D. Węcławska, A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, M. Bratnicki, Global Entreprenurship Monitor - Polska 2012, Warszawa 2012.
 14. J. Fulara, T. Kierzkowski, M. Mrowiec, A. Stasiak, T. Woźniczka, Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Warszawa, grudzień 2011.
 15. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, IBnGR, Gdańsk, listopad 2010.
 16. http://www.doingbusiness.org/ (15.01.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu